Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. juledag gudstjeneste med nattverd