Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. Påskedags gudstjeneste med nattverd