Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. Pinsedag Gudstjeneste med nattverd