Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Høstakkegudstjeneste med nattverd