Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Himmelfartsdag Gudstjeneste med nattverd