Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Palmesøndags gudstjeneste med nattverd