Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Skjærtorsdags gudstjeneste med nattverd