Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

offering-427297_960_720-aspect-ratio-16-9

Østfold menighet av DELK utlyser stilling som diakon

DELK Østfold ser viktigheten av å utvikle vårt diakonale arbeid. Vi søker derfor etter medarbeider som kan være diakon, i 20 prosent stilling.

Arbeidsoppgaver:

Organisere/koordinere besøkstjeneste, inkludert noe besøk

Organisere barne- og ungdomsarbeid – inkludert søndagsskolen – i menigheten

Organisere og inspirere frivillige

Organisere kirkeskyss

Sekretær for menighetens diakoni- og misjonsutvalg

Være menighetens misjonskontakt

Være medarbeider i nærradioarbeidet

Forefallende administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

Det er ikke krav om fagkompetanse innen diakoni, men relevant kompetanse innen generelt menighetsarbeid med vekt på diakonal tjeneste

Erfaring med arbeid blant barn og unge vil bli særlig vektlagt

Erfaring med bruk av IT-verktøy i det daglige arbeid

Sertifikat B og disponere egen bil

Personlige egenskaper:

En god lytter, samtalepartner og kristent medmenneske

Kreativ, kontaktskapende og evne til å inspirere

Helhetstenkende og strukturert

Evne til å arbeide selvstendig og i felleskap med prest, Eldsteråd og diakoni- og misjonsutvalg

Vi tilbyr:

Fleksibelt arbeid

Utvikle stillingen i samarbeid med overordnede

Oversiktlig menighet med positive mennesker

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale, utdanning og kvalifikasjoner

Dekning av telefonutgifter og kontorrekvisita ved hjemmekontor

Reisegodtgjørelse etter DELKs satser

Generelt:

Det forutsettes at den som ansettes er medlem i DELK og lever og lærer i samsvar med DELKs læregrunnlag og øvrige bestemmelser.

Diakonens nærmeste overordnede er menighetens prest.

Arbeidsgiver er DELK Østfold ved Eldsterådet.

Det vil bli utarbeidet arbeidsavtale.

Arbeidssted: hjemmekontor. Reising i distriktet må påregnes.

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kontakt og søknad:

Mer info: prest Boe Johannes Hermansen e-post: boe.johannes.hermansen@delk.no eller tlf. 996 128 22.

Søknad med CV sendes Østfold menighet av DELK v/Boe Johannes Hermansen, på mail.

Søknadsfrist: 1. juli 2021

Tiltredelse etter avtale.