Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2023-Menneskeverd-900x600-1-aspect-ratio-16-9
2023-Menneskeverd-900x600-1-aspect-ratio-9-16

Temamøte om menneskeverd

Velkommen til felleskirkelig temamøte om
menneskeverd

Program

Søndag 30. april kl. 18.00 i Effata bedehus, Andersrødveien 15, Saltnes.

Besøk av undervisningsleder i Menneskeverd, Sara Marie Grimstad, som taler over temaet: «Hva innebærer egentlig menneskeverd?»

Etterfølgende spørsmål og samtale.

Glenne Musikklag fra Halden synger.

Kaffe og kaker.

Velkommen til en lærerik og viktig samling!

Arrangør:
Normisjon på Effata i samarbeid med andre kristne menigheter og foreninger i Råde.