Per Asp har fått Norges vels medalje

Bjerkely skoles rektor Per Asp har fått Norges vels medalje for lang og tro tjeneste.

I forbindelse med Bjerkely-personalets julebord i desember 2014 fikk rektor Per Asp Norges vels medalje for lang og tro tjeneste. Det var skolestyreleder Gunnar Borge som overrakte medaljen.

Per Asp har hatt forskjellige stillinger i DELKs skoler sammenhengende siden 1975. De første ti årene var han lærer ved Borgenheim skole i Skien, før han og familien flyttet til Ramnes.

Han jobbet ett år ved Langgata skole i Horten før han ble ansatt som rektor ved Bjerkely skole i Re i 1986, en stilling han fortsatt har.

Tekst: Tore Slettvik