Prest i fast stilling – DELK Granly menighet, Tønsberg

Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum.

 

Prest i fast stilling – DELK Granly menighet, Tønsberg

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca 3300 medlemmer fordelt på 12 menigheter i Sør-Norge. Granly menighet ble etablert i 1911 og har ca 600 medlemmer. Menigheten har et aktivt barne- og ungdomsarbeid og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum.

Vår nåværende prest har sagt opp sin stilling for å begynne i annet arbeid og vi søker derfor

prest i inntil 100 % stilling

Presten utgjør sammen med tre eldste menighetens eldsteråd. Det vurderes for tiden også ansettelse av diakon og menighetssekretær. Menigheten har ungdomsleder og konfirmantleder i deltidsstillinger. Et menighetsutvalg har ansvar for økonomi, eiendom m.m. Mange frivillige er med i et aktivt barne-, ungdoms- og annet menighetsarbeid. Presten vil ha ansvar for tjenesten som skoleprest ved Granly skole. Prestene i DELK har også noen gudstjenester i andre menigheter i kirkesamfunnet i løpet av året.

Presten vil ha en sentral rolle i å videreutvikle menigheten sammen med eldsteråd, menighetsutvalg, frivillige og andre medarbeidere.

Vi ønsker en prest som
• har relevant utdannelse og/eller erfaring
• har bibel- og forkynnerglede
• kan kommunisere og skape godt samarbeid
• har et engasjement for barn og unge
• er opptatt av menighetsbygging, evangelisering og misjon
• har evne til å skape gode relasjoner innad i menigheten, i skolen og ut mot andre

Sentrale arbeidsoppgaver:
• ansvar for gudstjenestene med forkynnelse og sakramentforvaltning
• menighetsundervisning, konfirmantarbeid, sjelesorg og diakonalt arbeid
• være med og videreutvikle barne-, ungdoms- og familiearbeid
• lede ansatte, frivillige og andre medarbeidere sammen med det øvrige eldsteråd og menighetsutvalg
• være skoleprest for Granly skole og styrke båndene mellom hjem, skole og menighet
• forrette noen gudstjenester i andre DELK-menigheter

Presten er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet; se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Rolf Ekenes, telefon 900 91 562.

NB! Ny søknadsfrist!
Søknad sendes innen 22. januar til tilsynsmannen@delk.no

Stillingsannonsen er publisert 10. desember 2018.