Prest i fast stilling – DELK Kristiansand-Egersund

DELK-menighetene i Egersund og Kristiansand ønsker å dele på en full prestestilling i tiden som kommer, og søker derfor prest i 100 % stilling.


Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca 3300 medlemmer fordelt på 13 menigheter i Sør-Norge, og driver i tillegg 5 kristne friskoler. Vi er et kirkesamfunn som ønsker å formidle den kristne tro ut fra en klassisk, luthersk evangelieforståelse. Dalane menighet i Egersund ble etablert i 1991 og har omkring 130 medlemmer. Kristiansand menighet ble etablert i 2015 og har til nå et titalls medlemmer. Oppslutningen om gudstjenester og møter ligger på 30-50 personer.

 

Menighetene i Egersund og Kristiansand ønsker å dele på en full prestestilling i tiden som kommer. De søker derfor

prest i 100 % stilling i DELK Kristiansand og Egersund

 

Presten vil fordele sitt arbeid mellom menighetene etter avtale. Bosted primært i Kristiansand.  Stillingsstørrelsen kan vurderes. Presten vil ha en sentral rolle i å utvikle den nye menigheten i Kristiansand.

Presten utgjør sammen med de eldste i hhv. Kristiansand og Egersund de respektive menighetenes eldsteråd. Prestene i DELK har også noen få gudstjenester i andre menigheter i kirkesamfunnet i løpet av året. Presten vil i en mindre del av stillingen stå til disposisjon for tilsynsmannen for spesielle oppgaver etter avtale.

Vi ønsker en prest som

  • har relevant utdannelse og/ eller erfaring
  • har Jesusbegeistring og forkynnerglede
  • har evne til å inspirere, ta initiativ og delegere
  • er opptatt av misjon, evangelisering og menighetsbygging
  • har evne til å kommunisere og skape godt samarbeid

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • ansvar for gudstjenestene med forkynnelse og sakramentforvaltning
  • åndelig lederskap i menighetene i samarbeid med eldsterådene
  • menighetsundervisning, sjelesorg og diakonalt arbeid
  • sammen med menighetene drive barne-, ungdoms, konfirmant- og familiearbeid
  • noen gudstjenester i andre DELK-menigheter

Presten er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet; se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Rolf Ekenes, telefon 900 91 562.

Søknad med CV og referanser sendes innen 10. juli 2016 til tilsynsmannen@delk.no.

 

Artikkelen er publisert 19. juni 2016.