NY UTLYSNING. Prest i fast stilling – DELK Telemark

Vår prest har blitt valgt til tilsynsmann i kirkesamfunnet og vi søker derfor prest i inntil 100 % stilling. Byene Porsgrunn og Skien er primærområde.

 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca 3300 medlemmer fordelt på 12 menigheter i Sør-Norge. Telemark menighet ble etablert i 2016 som en sammenslåing av Porsgrunn og Skien menigheter, og har 667 medlemmer. Menigheten driver Skauen kristelige skole med ca 200 elever, og Skauen kristelige barnehage i Skien.

 

Vår prest har blitt valgt til tilsynsmann i kirkesamfunnet og vi søker derfor

Prest i inntil 100 % stilling. Byene Porsgrunn og Skien er primærområde.

Presten utgjør sammen med tre eldste menighetens eldsteråd. Menigheten har en menighetssekretær i 50 % stilling. Det vurderes også å ansette en barne- og ungdomsarbeider i en mindre stilling. En prest nr. to kan også vurderes tilsatt hvis behov.

Det er mange barnefamilier i menigheten, og alle generasjoner er godt representert. Menighetens arbeid er variert og organiseres i ulike utvalg. Mange frivillige er med i et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og dette arbeidet vil vi videreføre og styrke. Presten vil også være skoleprest ved Skauen kristelige skole og barnehage.

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner, hvor forkynnelsen av Guds ord er sentrum for tjenesten.

 

Som vår nye prest har du relevant utdannelse og/eller erfaring. I tillegg ønsker vi at du kjenner deg igjen i noen av disse beskrivelsene:

 • bibel- og forkynnerglede
 • et tydelig engasjement for barn og unge
 • setter det diakonale arbeidet høyt
 • god evne til kontakt med mennesker i alle aldre
 • en som inspirerer, tar initiativ og delegerer

 

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • ha ansvar for gudstjenester og andre sentrale presteoppgaver
 • være med og bygge og utvikle barne-, ungdoms- og familiearbeidet
 • drive bibelundervisning, sjelesorg og diakonalt arbeid
 • lede ansatte, frivillige og andre medarbeidere sammen med det øvrige eldsteråd
 • være skolens og barnehagens prest
 • arbeide for å styrke båndene mellom hjem, barnehage, skole og menighet
 • forrette noen gudstjenester i andre DELK-menigheter

Presten er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet; se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er sterkt ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

 

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Rolf Ekenes, tlf 900 91 562.

Søknad sendes innen 3. juni 2019 til tilsynsmannen@delk.no

 

Artikkelen er publisert 6. mai 2019