Presteinnsettelse på Ryen

To nye prester ble innsatt i tjenesten i Ryenberget menighet søndag 27. september.

 

På gudstjenesten i Ryenberget kirke søndag 27. september ble Kristoffer Hansen-Ekenes innsatt i 50% stilling som prest fra 1. oktober, og Ulf Asp i 60% stilling fra midten i oktober.

Begge ble innsatt i tjenesten av tilsynsmann Rolf Ekenes som presenterte de nye prestene, formante dem og ba for dem.

Flere ulike sang- og musikk-innslag underveis i gudstjenesten bidro godt i å skape fest og glede.

Reportasje med bilder fra innsettelsen kan du lese på Ryenberget menighets nettsider.

 

Bildet viser de to nye prestene i Ryenberget menighet, Kristoffer Hansen-Ekenes og Ulf Asp (til høyre). Bak til venstre DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes.

Foto: Einar Horsberg