Prestenes vaktuker sommeren 2019

Hvem av prestene som er på jobb hvilke uker i sommer finner du i vedlagte PDF – klikk her.