Prestenes vaktuker sommeren 2020

Det er sommer! Noen har begynt ferien, og mange ser frem til å begynne ferien. Vi gleder oss til å ha litt fri med familie og venner, hvile og samle nye krefter.

DELKs hovedkontor vil være stengt i ukene 29-31, fra 13. juli til og med 2. august. 

I uke 28 og uke 32 har vi redusert bemanning. 

Det vil alltid være noen prester på vakt gjennom sommeren. Oversikt over hvem som er på vakt finnes på midtsiden i Underveis. En noe oppdatert oversikt finner du vedlagt – klikk her.

Det er særlig i forbindelse med dødsfall og gravferd at det er behov for denne oversikten. Dersom menighetens prest har ferie, er det som oftest tilsynsmannen, ev. fungerende tilsynsmann, som kontaktes vedrørende melding om dødsfall og anmodning om prest til begravelsen. Fungerende tilsynsmann vil da kontakte en av prestene som er på vakt i den aktuelle uken.

Fungerende tilsynsmann

• Uke 28: Morten Askjer (telefon 917 37 207)
• Uke 29: Jon Magne Sønstabø (telefon 970 87 699)
• Uke 30: Bertil Andersson (telefon 454 82 230)
• Uke 31-32: Boe Johannes Hermansen (telefon 996 12 822)

Sommerhilsen med Fil 4,7: «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» 

Bertil Andersson
Tilsynsmann

Bildet er tatt i Aurlandsdalen.
Foto: TFR