Pris hans navn

Med jubel, snorklipping og stor stas ble DELKs nye salmebok lansert på sommerens St. Hansstevne. Nykomlingen er hendig, vakker og full av flotte tekster og melodier.

 

I forordet står det at boka er utarbeidet av en komite oppnevnt av DELKs Hovedstyre i juni 2009. Mandatet for komiteen var å lage et tillegg som skulle ha samme formål som salmeboka, nemlig kirke, hjem og skole. Utvalget skulle omfatte nyere salmer, lovsanger, eldre salmer med folketoner, utenlandske og bibelske salmer.

Den syngende komite

Så mange fine salmer og sanger som finnes, så avhengig av smak og personlige preferanser. Hvordan griper man egentlig fatt på en så stor oppgave? Katrine Helland har ledet arbeidet gjennom alle sju åra, i tillegg har komiteen bestått av Marianne Mørken og Jon Krokeborg. Hans Johan Sagrusten og Laila Veen var med et års tid, de ble erstattet av Signe Britt Baksaas og Jan Erik Askjer. – Vi gikk systematisk til verks, og la noen viktige føringer i de første møtene, forteller Katrine. – Og så hadde vi et klart mandat å jobbe ut fra. Vi har sunget og sunget. DELK er jo ikke de eneste som utgir ny salmebok, sier hun, og viser til Den Norske kirkes salmer 97, med full revidert utgave i 2013, Organisasjonenes Sanger 05, samt at både katolikkene og Frelsesarmeen har laget nye salmebøker. Vi har gått igjennom dem alle sammen.

– Hvorfor ny salmebok i DELK?

– Sang og musikklivet er levende, og stadig i utvikling. Hovedvekten i Pris hans navn er skrevet etter 1950. – Men er det behov for en fysisk salmebok i en tid da mer og mer av salmer, sanger og tekster kommer på skjerm på veggen? – Ja, det er et godt spørsmål, repliserer Katrine. – Mye av den utviklingen er skjedd etter at det ble vedtatt å lage ny bok. Jeg tror likevel en ny salmebok har livets rett. Det er noe med å sette seg til pianoet, ha noen eksemplarer til husbruk, til bibelgrupper og husmøter. En bok man kan putte i veska. Noen menigheter har opplevd at altfor mye nytt stoff er blitt presentert på kort tid, nye sanger på veggen hvert møte, som man aldri rekker å lære. Det har nok vært mye usystematisk og lite kritisk. Men en ny salmebok betyr jo ikke at man ikke kan velge andre sanger og ha teksten på veggen i tillegg.

Artikkelen er et utdrag av intervjuet Torunn Fadum Døvik har hatt med Katrine Helland. Hele intervjuet kan du lese i Underveis nr. 3-2016 som kommer i posten om et par uker.

Artikkelen er publisert 13. september 2016.