Program for DELKs sankthansstevne 2018

Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold.


Programkomiteen vil informere om at det ikke vil være noe eget seminar på årets stevne som tar opp problemstillinger når det gjelder brevet som er sendt ut til tidligere skoleelever. Men vi vil berøre temaet på noen av våre møter og det vil selvfølgelig være rom for å snakke om det med stevnets sjelesørgere. Til høsten planlegges det egne samlinger om denne saken i hver region.

 

Vi har laget et variert program med møter, barnefestival, seminarer og konsert. Søndag formiddag skal vi feire gudstjeneste sammen. Vi ber om at stevnet kan gi åndelig påfyll, utrustning og fornyet tro. I tillegg håper vi at det kan bli to dager hvor vi i DELK-familien får muligheter til å treffes på tvers av generasjoner og menigheter.

PROGRAM lørdag 23. juni
● 11.00—12.00 Åpningsmøte. Tale ved Bertil Andersson
● 12.00—13.30 Lunsj
● 14.00—15.00 Seminarer
A. «Håndfast hjelp til et slitesterkt disippelliv» Seminar ved Vidar Bakke som tar utgangspunkt i hans bok «Disippelrytmer» og handler om å leve et disippelliv i 2018.
B. «Misjon — har vi ikke noe bedre?» Seminar ved Anne Lise Søvde Valle. Det skjer store endringer i misjonsland- skapet og måten å drive misjon på. Kom og få fornyet inspirasjon til misjon i vår tid.
C. «#metoo — også i DELK?» Seminar ved Monica Guren om hvordan vi kan forebygge overgrep og seksuell trakassering i våre menigheter og skoler.
D. «Grill en kristen» Ungdomsseminar med flere paneldeltagere der du kan spørre panelet om det du lurer på når det gjelder kristen tro, trosforsvar og hvordan du kan dele troen med andre.
● 16.30—17.30 Familiemøte. Tale ved Margot Amlie Dahl. Superkoret fra Granly menighet deltar
● 17.30—19.30 Grilling, aktiviteter og fellesskap
● 19.30—20.30 Sankthanskveld — en musikalsk sommerforestilling
● 21.00—23.00 Ungdommenes kveld. Tale ved Finn Olav Felipe Jøssang

PROGRAM søndag 24. juni
● 11.00—12.30 Gudstjeneste. Preken ved Ulf Asp
● 12.30—14.30 Middagsservering i kafeteriaen
● 14.00—15.00 Søndagsskolen inviterer til bibelvandring for små og store
● 15.30—17.00 Avslutningsmøte. Tale ved Morten Dahle Stærk

 

SANKTHANSORMEN barnefestival

PROGRAM lørdag 23. juni
● 10.30—16.00 Aktiviteter på Gjennestad — Hoppeslott — Hobbyaktiviteter — Sjakkturnering — Åpen fotballbane — Leker, spill og konkurranser
● 16.30—17.30 Familiemøte. Tale ved Margot Amlie Dahl. Superkoret fra Granly deltar
Resten av kvelden blir sammen med hovedprogrammet.

PROGRAM søndag 24. juni
● 11.00—13.00 Gudstjeneste
– Søndagsskolen går ut før prekenen.
– Gruppe rød: 1—3 år
– Gruppe blå: 4—6 år
– Gruppe grønn: 1.—4. klasse
– Gruppe gul: 5.—7. klasse
● 13.30—17.00 Aktiviteter på Gjennestad
● 14.00—15.00 Søndagsskolen inviterer til bibelvandring for små og store

Lik og følg med på ”DELKs sankthansstevne 2018” på Facebook!


PRAKTISK INFO

Overnatting
Overnatting med frokost i enkelt-/dobbelt-/familierom.
Camping i telt, campingvogn eller bobil. Det er mulighet for å kjøpe frokost for de som bor på campingen.
Priser, mer informasjon og booking av rom/camping finner du her. 

MATSERVERING
Lørdag
● 12.00—20.00 Teltkiosken med salg av pølser, brus og is
● 12.00—13.30 Kafeteriaen selger lunsj
● 17.30—19.30 Vi stiller med varme griller. Ta med grillmat og tilbehør. Ved regn spiser vi inne i kafeteriaen.
Søndag
● 12.30—15.30 Teltkiosken med salg av pølser, brus, is, kaker og kaffe
● 12.30—15.30 Kafeteriaen har salg av middag, kaker og kaffe
Overskuddet av inntektene fra teltkiosken og middagen på søndag går til ungdomsarbeidet i Telemark.

Samtale og sjelesorg
Det blir et eget rom for bønn og stillhet. I tillegg kan det avtales tid for samtale og sjelesorg.

Betaling
Bruk våre betalingsterminaler eller Vipps

Programmet blir oppdatert fortløpende. Følg med på delk.no eller ”DELKs sankthansstevne 2018”på Facebook for mer informasjon.

Alle er hjertelig velkommen!

En PDF av programmet for årets sankthansstevne kan du lese eller laste ned her.

Illustrasjon: Emilie Minnesjord

Artikkelen er publisert 6. mars 2018 og senere oppdatert.