Program og påmeldingsskjema til Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne på Gjennestad fra fredag 21. juni til søndag 23. juni. Påmeldingsskjemaet inneholder priser og fylles ut dersom du ønsker overnatting og frokost. Benytt linken nederst i artikkelen.

 

Vi ønsker å sette fokus på at vi er skapt til å leve i fellesskap med Gud og med hverandre. Du er en viktig brikke i dette fellesskapet som vi skal feire med blant annet en storfamiliefest.

Alle barn inviteres til Sankthansormen barnefestival med gøyale aktiviteter og egne områder. Ungdommene får sitt eget område med samlinger og aktiviteter i det nye ungdomsteltet.

Vi håper stevnet kan gi åndelig påfyll og inspirasjon til tjeneste og fornyet tro.

 

NB!  P Å M E L D I N G   F O R   T U R E N   T I L   H O L T   G Å R D

Fredag 21. juni kl. 13.00 blir det tur til Holt gård i Undrumsdal, og påmeldingen er nå åpnet. Fortsatt noen ledige plasser.

Fyll ut påmeldingsskjemaet.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er DELKs øverste organ. Her blir viktige strategiske veivalg tatt. Du er velkommen til å være med på forhandlingene enten du er delegat eller ikke.

Velkommen til en helg fylt av god forkynnelse, herlig fellesskap, viktige veivalg for DELK, inspirerende seminarer og aktiviteter for små og store!

 

S E M I N A R E R

Inn til hjertene – ut til massene
ved Helge Skaaheim, pastor i Norkirken Kongsberg
Vi ønsker at våre menigheter skal ha denne dobbelte retning for all sin virksomhet: At troen kan nå dypt inn i hjertet og hverdagen. Og at menighetene samtidig kan være en plattform for å nå alle de i vårt land og i verden som ikke kjenner evangeliet.

Medvandring
ved Ole Magnus Olafsrud, tidligere generalsekretær i Navigatørene
De fleste kjenner iblant et behov for å ha noen å snakke fortrolig med om troen og det å leve som kristen. Vi ønsker å utvikle oss åndelig, samtidig som vi kan være til hjelp for andres trosutvikling.

Sprell levende menigheter
ved Irene Gundersen og Ingunn Johnsen, søndagsskolekonsulenter i Vestfold krets
Mange menigheter som fokuserer på barn og familier, erfarer at de får vekst. Men hvordan får man det til? Få morsomme, kreative, praktiske og inspirerende tips og triks for å bygge en barnevennlig menighet, samt inspirasjon til hvordan dele tro med barna hjemme.

Når troen trues av livet
ved Gunnar Fagerli, prest ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
Brevutsendelsen i fjor og fortellinger som er delt har vist at for mange i DELKs skoler og menigheter ble det en dyp konflikt mellom troen og livet. Seminaret vil beskrive de nære sammenhenger mellom tro og liv og oppmuntre til å snakke sant både om livet og troen.

 

A N D R E   B I D R A G S Y T E R E

Peter Johansen
Prest i DELK Granly menighet i Tønsberg

Arne Nordbø
Bedehusmann og gledesspreder fra Ryfylke

Elisabeth Fehn Olsen
Diakon i Ryenberget menighet i Oslo

Erling Rantrud
Prest i Sandefjord og Horten menigheter

 

S A N K T H A N S O R M E N   B A R N E F E S T I V A L

Sankthansormen er barnas eget lille sommerstevne. Vi deltar på fellesprogrammet, men vi har masse gøyalt og trosbyggende som bare er for barna også. Foreldrene har ansvar for barna når de deltar på sankthansormen. Aktivitetene foregår på plenen og i barnehagen. Vi har også et bønnerom inne som passer både for barn og voksne. Velkommen!

Fredag 21. juni
13.00  Tur til Holt gård, Undrumsdal
– Vi drar med buss og besøker gården. Her får vi servert pizza, vi får besøke dyrene og ta en tur med hest i vogn. Barn under 6 år må ha med en voksen.
– Pris: kr 150/55 per barn/voksen
– Påmelding på delk.no (fortsatt noen få ledige plasser). Fyll ut påmeldingsskjemaet.
17.00  Retur til Gjennestad

Lørdag 22. juni
11.00  Formiddagssamling på plenen med sang, bibelfortelling og leker
12.00  Aktiviteter i barnehagen og på plenen. Hoppeslott, sjakk, ansiktsmaling, hobbyaktiviteter og skattejakt.
16.00  Sprell levende familiemøte

Søndag 23. juni
11.00  Gudstjeneste med søndagsskole
•  13.30  Aktiviteter

 

U N G D O M S T E L T E T
I ungdomsteltet kan du oppleve sankthansstevnets koseligste stemning. Vi byr på deilige sofaer, morsom underholdning, kafé med rikt utvalg, innholdsrike møter og forkynnelse ved Peter Johansen, artige aktiviteter, spennende fotballkamp, fine folk og gode samtaler. Ungdomsteltet får sitt eget program i tillegg til at de blir med på noe av fellesprogrammet.

Teltet blir rigget i atriumet på Gjennestad og er forbeholdt ungdommene hele helgen. Det blir også mulighet til å campe i området rett utenfor.

Følg med på «Ungdomsteltet på Sankthansstevnet 2019» på Facebook for mer informasjon og program.

 

F E L L E S P R O G R A M

Fredag 21. juni
12.00  Lunsj
13.00  Åpning og konstituering av GF
14.00  GF-forhandlinger
18.00  Kveldsmat
19.00  Kveldsmøte ved Ole Magnus Olafsrud
20.30  Salmekonsert

Lørdag 22. juni
09.00  Morgenmøte ved Elisabeth Fehn Olsen
10.00  GF-forhandlinger
13.00  Lunsj/grilling
14.30  Seminarer
16.00  Sprell levende familiemøte ved Irene Gundersen og Ingunn Johnsen
17.00  Grilling
18.00  Fotballkamp
19.00  Storfamiliefest

Søndag 23. juni
11.00  Gudstjeneste ved Rolf Ekenes med innsettelse av ny tilsynsmann
13.00  Middag/grilling
15.30  Avslutningsmøte ved Erling Rantrud

Det kan forekomme endringer i programmet.

 

M A T S E R V E R I N G
Teltkiosken selger pølser, is, brus, kaffe og kaker. I tillegg stiller vi med varme griller for de som ønsker å ta med egen grillmat.

Fredag 21. juni
17.00–20.30 Teltkiosk
18.00 Kveldsmat i kafeteriaen

Lørdag 22. juni
08.00–09.00  Frokost (bestilles dagen før i stevnekontoret)
12.00–19.00  Teltkiosk
13.00  Lunsj selges i kafeteriaen
17.00  Varme griller for medbragt grillmat og tilbehør

Søndag 23. juni
09.00–10.00  Frokost (bestilles dagen før i stevnekontoret)
12.30–15.30  Teltkiosk
13.00  Middag selges i kafeteriaen
Varme griller for medbragt mat.
Ta gjerne med pikniktepper eller bord og stoler til grillingen ute på plenen.

Kafé i ungdomsteltet
Se oppslag om åpningstider i ungdomsteltet.

 

P R A K T I S K   I N F O R MA S J O N

Samtale og sjelesorg
Det blir egne rom for samtale, bønn og stillhet. Det kan også avtales tid for samtale og sjelesorg. Mer informasjon finnes på stevnekontoret.

Generalforsamlingen
Alle er velkommen til å være til stede under forhandlingene.

Overnatting
Overnatting med frokost tilbys i Gjennestads internater på enkelt-/dobbelt-/familierom. Det er mulighet for camping på området. Frokost kan kjøpes for campinggjestene.
Priser, mer informasjon og booking av rom/camping finner du i Påmeldingsskjemaet.

Parkering
Gratis parkering på området. Følg skiltene.

Førstehjelp
Helsepersonell er til stede under hele stevnet. Henvendelse på stevnekontoret.

Betaling
Stevnet er gratis. For annen betaling bruk betalingsterminalene ved stevnekontoret eller Vipps. Se egne plakater.

Stevnekontor
Stevnekontoret er lokalisert innenfor hovedinngangen og svarer på spørsmål under stevnet. Her registreres og betales overnattingen.

Informasjon
Følg med på delk.no/Gjennestad2019 eller på «Sankthansstevne og GF 2019» på Facebook for mer informasjon.
Merk at teksten oppdateres fortløpende, så følg med på www.delk.no

Les og last ned Programbrosjyren for GF og Sankthansstevnet 2019.

 

V E L K O M M E N!

Programmet er publisert 28. mars og oppdatert 3. mai med link til Påmeldingsskjemaet.