Radikale disipler – fra forkynnerseminaret på Granly

Forkynnerkomiteen i DELK i samarbeid med tilsynsmannen inviterte prester, eldste og fritidsforkynnere til kurskveld om forkynnelse 12. mars i Granly kirke og skole.

Temaet var: Radikale disipler – hvordan veilede til troverdig etterfølgelse i samfunnnsliv og samliv?

Innleder var Rolf Kjøde fra Askøy/Bergen, tidligere generalsekretær i Normisjon, nå leder for kurs og oppdrag ved NLA Høgskolen.

Kvelden ble delt i tre, med innledning og samtale til hver sesjon. Granly menighet sto for kveldsmat og medlem i forkynnerkomiteen, Boe Johannes Hermansen ledet kvelden.

Innledningene ligger på DELKs nettsted. Klikk her og hør eller last ned Rolf Kjødes innledninger til de tre sesjonene.