DELK-arrangementer under 500-årsjubileet for reformasjonen

Starten på reformasjonen dateres offisielt til 31. oktober 1517, så i 2017 markerer den lutherske kirke 500-årsjubileet for reformasjonen.

DELK-forlaget har i forbindelse med jubileet fått produsert en lutherrose-pin som kan bestilles her.

Nedenfor er en liste over arrangementer i 2017. Trykk på lenker for mer informasjon. I tillegg setter vi for informasjon opp en et utvalg relevante boktitler på eget og andre forlag.

Dato Arrangement Sted
18. jan. Kristendomsseminar Bjerkely menighetssenter
27. – 28. jan. Reformasjonsseminar Bjerkely menighetssenter
24. – 25. juni Sommerstevne Gjennestad videregående skole
31. aug.-3. sept. Lutherske Fordypningsdager
Bergen menighet
29. okt. Gudstjeneste Alle menigheter


Komiteen for reformasjonsjubileet

Artikkelen er publisert 1. januar 2017 (oppdatert 10. januar 2017)

Fakta

Martin Luther: Romersk-katolsk munk, professor i Wittenberg, gift med ex-nonnen Katarina Von Bora, far til flere, flittig predikant, bibeloversetter og forfatter

Starten: Luther offentliggjør 95 teser høsten 1517

Troen bekjennes: Luthers kollega Phillip Melanchthon legger frem Den augsburgske bekjennelse under rikstadgen i Augsburg 1530. Denne avvises av den Romersk-katolske kirken

Indre strid: Etter Luthers død oppstår det strid mellom to partier hos lutheranerne

Enhet: Enhet opprettes gjennom Konkordieboken i 1580, hvor den lutherske kirkes bekjennelsesskifter er samlet