Ressursdokumenter DELK

Her finner du DELKs grunnregler, strategiplan, protokoller fra generalforsamlinger og andre grunnlagsdokumenter.

Grunnregler, versjon IV, etter  GF  2019.

Strategiplan 2018-2021.

Strategi for menighetsplanting.

Veileder for planting og utvikling av menigheter i DELK

Protokoll fra Generalforsamlingen 2019.

Protokoll fra Generalforsamlingen 2017.

Protokoll fra Generalforsamlingen 2015.

Hvordan bli medlem i DELK? Brosjyre til nedlasting

Diakonitjenesten i DELK. Grunnlagsdokument.

Kvinner og menns tjeneste i menigheten. Grunnlagsdokument.

Skapelse vs. utvikling. Ressursdokument.

Kopihefte med bibelske salmer for organister og prester kan fås ved henvendelse til DELKs hovedkontor.

Oppdatert 2. februar 2021.