Rolf Ekenes gjenvalgt som tilsynsmann i DELK

Med 78 % av de avgitte stemmene og en valgdeltagelse på 53,5 % er Rolf Ekenes gjenvalgt som tilsynsmann i DELK. Etter en kort betenkningstid han har nå sagt ja til en ny periode.

 

I årets tilsynsmannsvalg ble det avgitt 571 stemmer av totalt 1066 stemmeberettigede, noe som gir en valgdeltagelse på 53,5 %. Siden valgdeltagelsen var over 50 % er valget gyldig.

Kravet til å bli valgt etter første valgrunde er at man får minst 60 % av stemmene. Med 78 % av avgitte stemmer er Rolf Ekenes dermed valgt.

I et brev til Hovedstyrets leder skriver Rolf Ekenes blant annet følgende:
– Jeg takker menighetene for den tillit og oppmuntring som ligger i det votum jeg fikk i valget. Jeg opplever det som en tilskyndelse fra mennesker og et kall fra Gud til å stå i denne krevende tjenesten enda en tid framover. Jeg ser fram til videre medarbeiderskap og gleder meg til oppgavene som venter.

 

Tekst: TFR
Foto: Boe Johannes Hermansen

Artikkelen er lagt ut 15. april 2016