Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Oljeberget-2023-aspect-ratio-16-9
Oljeberget-2023-aspect-ratio-9-16

Stilling ledig som ungdomsleder i inntil 30% i Ryenberget menighet

Ungdomsleder

Vi søker ungdomsleder i inntil 30 % stilling. Vi er på jakt etter deg som vil være med å bygge et engasjerende og aktivt ungdomsarbeid i Ryenberget menighet som skaper tilhørighet til menighet og fellesskap.

Vi ser etter deg som:

 • Har et hjerte for å formidle Jesus til de unge
 • Er glad i å jobbe med ungdom og unge voksne
 • Har et hjerte for å støtte og utruste unge mennesker til trygg og frimodig tro og tjeneste
 • Er flink til å administrere og delegere
 • Har evne til å bygge gode relasjoner
 • Arbeider strukturert og er selvstendig
 • Behersker digitale verktøy
 • Har relevant utdanning og/eller erfaring
 • Ønsker å ha Ryenberget menighet som ditt åndelige hjem

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Være en god samtalepartner for ungdommen
 • Være en medvandrer som hjelper og utruster ungdommen til å leve som disipler av Jesus
 • Vitne om Jesus som vår Frelser og Herre
 • Være et forbilde for de unge
 • Bruke sosiale medier for å møte ungdom der de er
 • Motivere og utfordre ungdom til å engasjere seg i barne- og ungdomsarbeid
 • Legge til rett for at ungdommer naturlig deltar og bidrar inn i menighetens storfamilie
 • Planlegge og forberede aktiviteter som f.eks. ungdomsklubben Oljeberget
 • Følge opp og utruste frivillige ledere
 • Samarbeide med Ryenberget skole, DELK Ung (f.eks. leir og ledertrening), søstermenighetene i DELK og andre
 • Være en del av arbeidsfellesskapet i Ryenberget menighet
 • Være under veiledning av tildelt mentor

Det er ønskelig at den som tilsettes er medlem i DELK, eller kan tenke seg å melde seg inn. Han eller hun må identifisere seg med DELKs formål (jf. DELKs Grunnregler §2).

Ansatte i DELK er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse og innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no/ressursbank.

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Stillingen er fleksibel, og i samarbeid med stab og ledelse i menigheten vil det bli utarbeidet en stillingsbeskrivelse hvor arbeidsoppgaver og rolle er nærmere definert. Lønn etter gjeldende bestemmelser i DELK. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt prest og daglig leder Håkon Valen-Sendstad, tlf 922 93 106.

Søknad med CV sendes innen mandag 12. august 2024 til hvs@delk.no