-photo-210661.jpeg-scaled-aspect-ratio-16-9
pexels-photo-210661.jpeg-scaled-aspect-ratio-9-16

Vi søker rektor

Er du vår nye rektor som vil lede og utvikle Ryenberget skole midt i Oslo? Vi søker en tydelig og visjonær leder, som realiserer skolens visjon, verdier og mål. Du setter elevene i sentrum og leder skolen med klokskap, begeistring og omtanke.

Som en av landets eldste friskoler har vi solid erfaring, og vi søker deg som vil løfte oss fremover og synliggjøre vår kristne skole som en viktig bidragsyter i samfunnet. Ditt engasjement for pedagogikk og din drive som leder vil forsterke skolens omdømme som en god kristen skole og arbeidsplass.

Ryenberget skole er en mangfoldig kristen friskole i Oslo. Vi har høy lærertetthet med engasjerte medarbeidere. Det er rundt 190 elever fordelt på 1-10 trinn. De små klassene gir et godt utgangspunkt for trygge klassemiljø, god relasjon lærer-elev, læring og mestring. Vi ønsker å se det unike i den enkelte, se hele mennesket og levere høy faglig kvalitet. Skolen eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

 • Du leder skolens pedagogiske arbeid
 • Du styrker skolens profesjonsutvikling gjennom begeistring og kvalitet
 • Du kan lede og drive strategisk skoleutvikling
 • Du har stor arbeidskapasitet, er fleksibel og trives i en hektisk hverdag
 • Du brenner for å utnytte mulighetene i friskolens strategiske plassering i samfunnet
 • Du har trygg forankring i kristen tro
 • Du har ledererfaring, gjerne fra skolesektoren
 • Du har relevant høyere utdanning, helst innenfor pedagogikk og ledelse og/eller relevant arbeidserfaring
 • En samlende leder som motiverer og viser vei
 • Strategisk og faglig sterk
 • Gode relasjonelle ferdigheter og kan utøve tillitsbasert ledelse
 • Søker positive utviklingsmuligheter og er løsningsorientert
 • Interessert i mennesker og bidrar til et godt sosialt miljø blant de ansatte
 • Personlig egnethet vektlegges
 • En spennende rektorstilling med store påvirkningsmuligheter
 • Du inngår i ledelsesteam med assisterende rektor
 • Engasjerte medarbeidere som kjennetegnes av å ha elevene i fokus og godt sosialt miljø
 • Et aktivt skolestyre fra en skoleeier som vil kristen friskole
 • Konkurransedyktige betingelser

Vår nye rektor støtter lojalt opp om og kjenner seg forpliktet på Bibelen, og bekrefter at han/hun vil arbeide aktivt i samsvar med DELKs bekjennelsesgrunnlag og de etiske og pedagogiske forhold som DELKs skoler ellers er forpliktet på, jamfør DELKs grunnregler og skoleplan.

Har du spørsmål, ta kontakt med leder for skolestyret Andreas Thorsnes på mob 911 70 395 eller mail: andreas@urbania.no.

Søknadsfristen er 28. februar og søknad med CV sendes til andreas@urbania.no.