pexels-alex-green-5699475-scaled-aspect-ratio-16-9
pexels-alex-green-5699475-scaled-aspect-ratio-9-16

Vi søker ny lærer til neste skoleår

Vi søker lærer til grunnskole 1-10

Stillingstittel: Lærer
Frist: snarest
Ansettelsesform: Fast
Tiltredelse: August 2024

Ønsker du å jobbe på en kristen grunnskole? Ryenberget skole ser etter trygge klasseledere som har engasjement for elevenes faglige og sosiale utvikling og vil være med å videreutvikle skolen. Du har undervisningskompetanse i flere fag.

Ansatte ved Ryenberget skole må aktivt fremme skolens kristne formål, delta i det kristne formidlingsansvaret på skolen og stille seg bak skolens verdidokument. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere elevenes kompetanseutvikling
 • Delta aktivt i utvikling av skolens profesjonsfellesskap
 • Samarbeide hensiktsmessig med eksterne aktører

Ønskede kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskole
 • Undervisningskompetanse i flere fag og minimum ett basisfag
 • Du arbeider systematisk for å fremme et inkluderende skolemiljø
 • Du tilpasser opplæringen til elevenes behov
 • Erfaring med pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Politiattest kreves

Personlige egenskaper

 • Du er en god relasjonsbygger
 • Du er en trygg, varm og tydelig klasseleder
 • Du har evne til å planlegge, arbeide strukturert og selvstendig
 • Du bidrar positivt i samarbeidet med andre, og er lojal mot felles beslutninger
 • Du bidrar til læring og utvikling i profesjonsfellesskapet
 • Du er fleksibel og løsningsorientert i møte med barn og voksne og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En meningsfull og utfordrende jobb sammen med gode kollegaer
 • En utviklingsorientert skole
 • Veiledning av nyutdannede
 • Skolens organisering legger til rette for tett oppfølging av elevene
 • Lønns- og arbeidsvilkår som i Oslo kommune

Om Ryenberget
Ryenberget skole er en grunnskole, godkjent etter privatskoleloven. Vi jobber i henhold til offentlig godkjente læreplaner. I KRLE har vi en egen og offentlig godkjent læreplan som gir utvidet fokus på kristen tro. Skolen er et tilbud til foreldre som ønsker at barna skal gå på en kristen skole, og eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Skolen har 184 elever fordelt på 1.-10. trinn.

Søknad og CV kan sendes til rektor på: rektor@ryenbergetskole.no. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Søknad og CV kan sendes til rektor på

Dekorativ bakgrunnsfarge

Lene Fosser Minge

Rektor
23 21 01 62