SAT-7

Kristent TV-arbeid sendt over satellitt til Midtøsten, Nordafrika og hele Europa

I ca. 15 år har SAT-7 arbeidet i Midt-Østen og Nord-Afrika med å presentere evangeliet og Guds kjærlighet. SAT-7 har kontorer og studioer på Kypros, Libanon, Tyrkia og Egypt. Det er også kontorer i England, Danmark, Canada og USA. Det er mer enn 100 lokale medarbeidere som arbeider i tv-studioene i Midt-Østen.

SAT-7 lager og sender kristne TV-programmer på satellitt til mennesker i Midt-Østen og Nord-Afrika. De sender på følgende 5 kanaler:

SAT-7 ARABIC gir håp til millioner av arabiske kristne seere ved å lage og sende kristne TV-programmer for hele familien. Ca. 300 millioner mennesker som lever i Midt-Østen og Nord-Afrika snakker arabisk, og mer enn halvparten av disse har tilgang til satellitt-TV.

SAT-7 KIDS er den første og eneste kristne kanal som sender på arabisk for barn. Evangeliet om Jesus Kristus presenteres for en generasjon som trenger å føle Guds kjærlighet. Dette er spesielt viktig i en sammenheng hvor fremtiden er så usikker. Du kan se et intervju med Myriam 10 år fra Irak som er sendt på SAT-7 KIDS her.

SAT-7 PLUS bringer døgnet rundt det beste av SAT-7 ARABIC og SAT-7 KIDS.

SAT-7 PARS er ment for seere i Iran og Afganistand som søker basiskunnskap om kristendom og som trenger oppmuntring i sitt daglige liv som kristne. I Iran bor det ca. 72 millioner mennesker. Mer enn 60 % er under 30 år.

SAT-7 TÜRK lager og kringkaster kristne programmer på tyrkisk for å hjelpe både kristne og ikke-kristne seere til å forstå troens mysterium, og lære av sin neste som også følger Jesus Kristus. Mange programmer er laget for å gi hjelp til læring, øvelse og oppmuntring for de kristne menigheter som ofte lever isolert. I Tyrkia bor det ca. 67 millioner mennesker, mindre enn 1 % er kristne.

Fakta

Periode

DELKs andel 50 000 kr. i 2019