Seminar i anledning reformasjonsjubileet

Seminaret arrangeres av Reformasjonskomiteen i DELK i samarbeid med Kirkeforum i DELK, og finner sted i nye Bjerkely menighetssenter i Døvikveien i Re fredag 27. og lørdag 28. januar 2017.

 

Utdrag fra programmet


Fredag 27. januar kl. 18.30

Rune Söderlund:
–      «Når vår Herre Jesus Kristus sier: Gjør bot! mener han at hele en kristens liv skal være en bot.» De 95 tesene og veien inn i reformasjonen.
Knut Alfsvåg:
–      «Jeg kjenner ingen annen Gud enn han som lå i krybben og som hang på korset.» Gud åpenbart i nådens midler i motsetning til «den skjulte Gud».

 

Lørdag 28. januar kl. 10.00

 Rune Söderlund:
–      Rettferdiggjort av tro. Lov og evangelium som nøkkel til Bibelen og det kristne livet.
Knut Alfsvåg:
–      Hvor katolsk er DELK? Om Kirkens sju kjennetegn, Skrift og tradisjon, og kirkens katolisitet.
Jan Bygstad:
–      Hvorfor er jeg lutheraner? Er luthersk tro aktuell i dag? Et vitnesbyrd.

–       Panelsamtale med mulighet for spørsmål og innspill fra salen.

Seminaret er gratis, men det er kollekt til dekning av utgiftene.

På grunn av servering av lunsj lørdag, er det påmelding innen 23. januar til Boe Johannes Hermansen, e-post: boe.johannes.hermansen@delk.no,
eller tlf. 996 12 822.

Tidspunkter og andre nødvendige detaljer finner du i programmet som du kan lese og laste ned her.

 

Artikkelen er publisert 13. november 2016