SENDT Læringsfellesskap

Den fjerde samlingen i SENDT Læringsfellesskap ble holdt 13. og 14. november 2019. Også denne gangen stilte DELK med en delegasjon fra menighetsplantingsutvalget (MP) vårt.

SENDT Læringsfellesskap handler om å samles med et mål for øyet: Å plante 400 nye livskraftige menigheter i Norge før 2025. 13 ulike kirkesamfunn, organisasjoner og bevegelser var med – nesten «alle sammen» bortsett fra Den norske kirke. Fram til nå har Øystein Gjerme fra Pinsebevegelsen ledet SENDT Norge, men nå tar Jarleif Gaustad fra NLM over ledervervet.

Virkeligheten i Norge er at ikke så få menigheter har blitt lagt ned de senere år. Noen mener da at de menighetene som er igjen kan ta oppdraget med å gjøre nordmennene og de nye landsmennene til disipler av Jesus og lære dem å holde alt han befalte. Erfaringen viser likevel at der det plantes flere nye menigheter, så blir det også flere disipler av Jesus. Det var vel disippelgjøring som var oppdraget Jesus ga oss, eller?

I lunsjen havnet noen av oss DELK:ere sammen med noen brødre fra Pinsebevegelsen. Hvordan ser deres samlinger ut i DELK da? Vi svarte etter beste evne at alt åndelig liv må ha en form, men det er ikke én form som er den rette, så derfor har vi to former, både liturgiske gudstjenester og møter. Det var helt tydelig at våre brødre fra Pinsebevegelsen syntes dette var det kult konsept vi har i DELK. Så sa en av dem: Jeg vil tippe at dere som lutheranere merker og er mye tettere på utviklingen i Den norske kirke enn det vi som pinsevenner gjør. Vi ble enige om at det nok stemmer. Så sa han: Da må dere i DELK se kallet deres. Han forventet at vi i DELK – gitt situasjonen – planter flere menigheter. Selv hadde han planer om å plante 20 menigheter på Østlandet på sine eldre dager.

Noen, som Misjonsforbundet, har allerede plantet ganske mange menigheter, men skal det bli 400 nye menigheter før 2025, så er det nok mange skritt som må vandres i tro – også hos oss i DELK. På læringsfellesskapet brukte vi mye tid på å snakke sammen og lage handlingsplaner for hvilke skritt vi skal ta de neste 12 månedene for å plante flere menigheter.

Alle kirkesamfunnene/organisasjonene presenterte etter tur hva de hadde kommet fram til og vi bad for hverandre. Da det var DELK sin tur å bli bedt for kom en av de andre deltakerne med en lapp til oss der det sto: «Gud spør ikke etter hva som mangler, men hva dere har – hva du kan gi. Jf Mark 6,38; 2 Mos 4,2)» De andre deltakerne bad for oss på denne måten: Herre, du ser at DELK har en historie, men la dem nå være med å skrive historie.

Menighetsplantingsutvalget i DELK har bruk for flere ressurser – og som bildet viser, så savner vi særlig damer med interesse for menighetsplanting.

Hvilken av DELK sine menigheter blir først ut med å melde seg som «modermenighet» for en ny menighetsplante på Østlandet?

Tenk så flott det hadde vært å kunne gå rundt til husene i et nabolag et sted på Østlandet og fortelle menneskene at vi planlegger å starte en ny menighet i området, og så spørre folk som egentlig ikke liker kirke og kristendom hvordan de ser for seg at en menighet skal være for at de skal kunne tenke seg å bli med. En slik spørrerunde vil sannsynligvis bli alt annet en kjedelig.

Men Jesus ga heller aldri noe bud om å opprettholde status quo.

Tekst: Andreas Johansson

Bildet over viser DELKs deltakere på konferansen: f.v. Håkon Valen-Sendstad, Bertil Andersson, Andreas Johansson, Olaf Engestøl og Eirik Thorvaldsen.
Foto: En konferansedeltaker.

Artikkelen er publisert 15. november 2019.