Sendt-rapporten 2021 er klar

DELK deltar i Læringsfellesskapet Sendt, som er et nettverk for bredden av kirkesamfunn og organisasjoner i Norge innenfor menighetsplanting. Læringsfellesskapet Sendt har som mål å plante 400 livskraftige menigheter mellom 2015 og 2025.

Onsdag 10. mars ble Sendt-rapporten 2021 lansert. Hvordan har det gått med menighetsplantene de siste 15 årene? Har de blitt til menigheter? Vokser de? Hvor finnes disse menighetene? Fra hvor har de nye menighetene rekruttert medlemmene sine?

Alle de som har vært ansvarlige for en menighetsplante har fått spørsmål. Dessuten har hver hovedansvarlig for plantevirksomheten i kirkesamfunnene/organisasjonene blitt intervjuet – også fra DELK. Nå kan vi lese om oss selv og om hele kirkenorge sine menighetsplantingsprosjekt i Sendt-rapporten 2021.

Den siste delen av Sendt-rapporten 2021 handler om framtiden. Hvor mange innbyggere bor det i hvert fylke per eksisterende menighet – sånn helt uavhengig av konfesjon? Hvilke bydeler i storbyene har flere eller færre menigheter? Kan vi kalle det «bra kirkedekning» dersom det finnes en menighet for 1000 innbyggere i et område? Det får jo ikke plass til 1000 mennesker i et kirkebygg! Hva skal vi da si om Oslo som har 4389 innbyggere per eksisterende menighet, eller Viken fylke som har 3207 innbyggere per menighet?

Det ser ut til at det er lettest å plante livskraftige menigheter i områder der det finnes mange andre menigheter fra før. Men det er størst behov for å plante menigheter i områder der det finnes få menigheter fra før. Behov eller sjanse får å lykkes? Hva skal styre oss mest?

Jesus elsker alle mennesker og han døde for alle, også alle de som bor i Norge, selv om de p.t. ikke har en naturlig kontakt gjennom naboer og venner inn til en levende menighet som vitner om verdens eneste Frelser.

Men det kanskje kan forandre seg?

Du kan lese hele rapporten her, eller på nettsidene til www.sendtnorge.no

Avisen Dagen skrev onsdag 10. mars om DELK og kirkeplanting.

Publisert torsdag 11. mars 2021 av Andreas Johansson.