Søknadsfrist til 1.klasse høsten 2023

1. klassing høsten 2023?

Det kan virke lenge til, men et skoleår går fort. Har du barn som skal starte på skolen høsten 2023. Da kan du søke plass nå. Frist for første opptak er 15.10.2022