Skoleansatte på personalseminar i Drammen

8.-9. november var rundt 170 ansatte ved DELKs skoler samlet til personalseminar i Drammen. Hovedtemaet for seminaret var demokrati og medborgerskap – som er et av tre tverrfaglige temaer i overordnet del av læreplanen. Inspirerte og motiverte reiste vi tilbake etter to innholdsrike dager.

Skolelederne hadde satt opp tre mål for seminaret:

  • Få inspirasjon til å være medarbeider i kristen friskole
  • Bli styrket i DELK-skole-fellesskapet
  • Få kunnskap om og inspirasjon til arbeidet med demokrati og medborgerskap.

Fred Arve Fahre, prest i DELK Telemark og Skauen kristelige skole, hadde bibeltimer begge dagene. Tema for bibeltimene var «det kristne kallet – når det lille blir stort.»

Oddvar Rotvik, tidligere rektor ved Kongshaug musikkgymnas, snakket om «kristen friskole – mulighetenes arena.»

Paul Otto Brunstad, professor ved NLA Høgskolen, hadde temaet «mildhet som demokratisk ideal i en krevende og konfliktfylt tid.»

Bjørn Are Davidsen, rådgiver i tankesmien Skaperkraft og redaktør av fagsjekk.no, hadde temaet «lurt av læreboken» der han bl.a. ga eksempler på faktafeil i lærebøker.

Etter en god middag mandag kveld hadde Eirik Grytnes forberedt en skattejakt rundt på hotellet. Det skapte mye engasjement, og når den raskeste gruppa fant koden for å åpne skattekista, var det heldigvis sjokoladepremier til alle!

Granly skole hadde satt sammen en god sang- og musikkgruppe som ledet oss i fellessangene og i en avslutning på kvelden mandag.

Tirsdag hadde Jostein Bendiksen, forfatter av boka som nå skrives om DELKs historie, et innlegg som han hadde kalt «fortellingen om det som muligens var DELKs demokratiske gjennombrudd». Og det han siktet til var måten DELKs misjonsengasjement kom i stand på 1980-tallet.

Ruth Nordström hadde et tankevekkende foredrag om «de kristne friskolene og menneskerettighetene.» Hun leder et advokatfirma i Uppsala som bl.a. har hjulpet kristne friskoler i Sverige som opplever en sterk kontroll og begrensning når det gjelder forkynnelse.

Tilsynsmann Bertil Andersson hadde en hilsen til de ansatte der han både takket og oppmuntret.

Til slutt hadde Henrik Aase et motivasjonsforedrag om endring. Det ble skikkelig god trening for smilebånd og lattermuskler!

Innimellom foredragene ble det også tid til å nyte god mat og sosialt samvær, og kanskje en liten tur i gatene rundt hotellet – som lå rett ved Drammen jernbanestasjon.

Publisert 16.11.21. Tekst og foto: Tore Slettvik