Skoledrift

Helt siden før stiftelsen har DELK sett på skoledrift som en av kirkesamfunnets aller viktigste oppgaver. Både for å verne om og utvikle et alternativt kristent grunnskoletilbud hvor kirkesamfunnet har hånd om læreplaner, valg av lærebøker og ansettelse av kristent undervisningspersonale.

Skolene legger vekt på å holde en høy pedagogisk standard, og har et felles verdidokument.

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter. De skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.