«Sola Gratia – Kunst og kirke i 500 år»*

Utstillingen som nå finner sted i Drammens Museum er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017, tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid, og Ryenberget kirkes billedvevteppe vises på utstillingen.

 

OPPBYGGELIG BILLEDVEVTEPPE
eller
MISJONSSKIP – TIL OPPBYGGELSE

I Ryenberget kirke har vi et billedvevteppe som er vevd av Else Marie Jacobsen. Det heter Misjonsskipet. I forbindelse med en gjennomgang av kirkerommets utsmykning for noen få år siden, lette jeg etter noen ord fra kunstneren om hennes tanker bak motivet – uten å lykkes. I fjor høst ble vi spurt om vi var villig til å låne ut teppet til en utstilling i forbindelse med reformasjonsjubileet i regi av Agder, Telemark, og Tunsberg bispedømme. Tidlig i februar hadde jeg gleden av å være med på åpningen av utstillingen Sola Gratia, kunst og kirke i 500 år i Drammens Museum. Og stor ble min glede da jeg ved siden av teppet fant et oppslag om teppets motiv; en oppbyggelig og evangelisk tekst forfattet av utstillingens kurator:

Bildet viser skipet med mye rigging og tauverk som danner en himmelstige oppover den røde himmelen og et svært fiskegarn som henger utover ripa ned i det blå havet og videre utenfor bildets avslutning. Dermed trekkes vi også inn i bildets virkelighet. I havet, som oppfattes som bilde på verden og livet, er mange skikkelser som kaver. I garnet klatrer mennesker opp mot åpningen i skipssiden der den korsfestede Kristus tar imot dem. Veien inn i skipet går gjennom den korsfestede. Alle om bord har kommet samme vei. I tauverket som utgjør riggen, himmelstigen, befinner seg en lysskimrende, oppstanden Kristus i en svær gylden glorie. Det er lyset og forventningen i de troendes liv.

Skipet blir et bilde på kirken som seiler gjennom livets hav og menneskenes historie. Den har kastet ut garnet for å fange opp de druknende menneskene. Frelsen går gjennom den korsfestede, og seieren er vunnet ved Jesu oppstandelse som vi ser i den strålende skikkelsen i skipets rigg.

I Ryenberget har vi erfart at kirkeutsmykningen vår i likhet med i tidligere tiders kirkeutsmykninger, kan tale til både store og små om bibelske sannheter. 4. klasse ved Ryenberget skole studerte teppet og fant ut at menneskene som kavet i garnet, kom seg inn i skipet gjennom den korsfestede Kristus – og at de var blitt hvite når de var inne i skipet!

Velkommen til et oppbyggelig teppestudium i Drammens Museum fram til begynnelsen av juni eller i Telemarksgalleriet i Notodden fra oktober til midt i desember.

Deretter er du hjertelig velkommen til å studere det i Ryenberget kirke.

Brit Hvalvik


*Sola Gratia
er latinsk og betyr «Nåden alene». Utstillingen viser et utvalg inventar fra lutherske kirker; prekestoler, altertavler, døpefonter, portretter, malerier og kirketekstiler. Sola Gratia er en utstilling der kirke, kunst og historie speiler utvikling og nyskapning. Utstillingens kurator er kunsthistoriker Ingvild Pharo.

Mer om utstillingen, blant annet åpningstider og hvor Drammens Museum ligger, kan du lese her.

Artikkelen er publisert 21. februar 2017