Sommerens tredagers storsamling på Gjennestad

– Vi gleder oss veldig til det som blir neste sommers store DELK-hendelse, sier Stine Næss Askjer. Hun leder hovedkomiteen som for første gang skal sy
sammen nykommeren DELKs generalforsamling med vårt tradisjonsrike St. Hansstevne i juni.

 

I tillegg er hun leder for stevnets programkomite, og er dermed en nøkkelperson i arrangementet som finner sted på Gjennestad fra 23. til 25. juni.
– For første gang skal vi være sammen som DELK-familie hele helgen, fra fredag til søndag. Det blir en spennende utfordring å få med alle fra start. Da er det viktig å ha et godt program for både store og små, fortsetter Stine. – Det tror vi at vi får, folk kan bare glede seg og sette av helgen allerede.

Ladbar hybrid

Generalforsamling og sommerstevne – kan det komme noe godt ut av et ekteskap mellom to så ulike parter både i stil og alder? Det tror Kåre Solberg, leder i DELKs hovedstyre. Det er hovedstyret som arrangerer generalforsamlingen og er ansvarlig for hele GF-programmet. – Grunnen til at vi prøver å smelte disse to litt sammen, er at vi ønsker at flere av fotfolket i DELK kan være med på generalforsamlingen. Da kan de få med seg debatten omkring noen av de viktige sakene vi skal drøfte, sier han. – Dette er spennende stoff som angår alle DELK-ere. I tillegg håper vi å få dradd med oss GF-delegatene videre inn i stevnet etter at generalforsamlingen er over. Han understreker at dette å slå sammen generalforsamling og sommerstevne er noe mange av frikirkene og organisasjonene har gjort i en del år allerede, og med godt resultat. – Så vi har ikke akkurat oppfunnet hjulet, sier Kåre, – vi tar det bare i bruk vi også. Dette blir en flott hybrid som i tillegg gir god lading, smiler han.

Trenger begge deler

Generalforsamling er saker og debatter, grunnregler og voteringer, visjoner og vedtak. St. Hansstevnet er bibeltimer og seminarer, utfordrende forkynnelse og friske familiemøter, sang, musikk og gudstjeneste. Passer de ikke bedre hver for seg slik de har vært?– Vi trenger alle sammen litt av alt, sier Stine. – Nå trekker vi noe av stevnets møter og oppbyggelige del inn i generalforsamlingen. På fredag kveld får vi helgens storsamling, med både familievennlig program og utfordring for oss voksne. Den siste tar blant annet Jan Gossner seg av. På lørdag morgen får vi bibeltime, for øvrig ved Hans Johan Sagrusten. Deretter fortsetter generalforsamlingens forhandlinger fram til kl 13. Da overtar stevnet med seminarer og familiemøte. Og det vil selvsagt heller ikke delegatene fra GF gå glipp av. Dette tror vi blir veldig bra, smiler Stine.

Salmekonsert

Neste år er det 500 år siden Martin Luther spikret sine teser opp på kirkedøra i Wittenberg og ga starten til kirkens store reformasjon. Den markeres i 2017 både her i Norge og i mange andre land. Vil sommerstevnefolket merke noe til det? – Uten tvil, sier Kåre. – Både bibel-timen lørdag og flere av de andre programpostene vil har tema fra reformasjonen og sentrale lutherske tanker. På lørdag kveld får vi en stor salmekonsert i Stokke kirke hvor Luthers salmer vil stå i fokus. Også gudstjenesten og ettermiddagsmøtet søndag blir jubileumspreget, forteller han.

Stadig flere småbarnsfamilier har på nytt funnet veien til St. Hansstevnet. Slik legger programkomiteen opp til at det blir i år også.– Sett av hele helgen for store og små, sier de. Klokken 13 på fredag går startskuddet for DELKs nyskapning for den store kirkefamilien: GF og St. Hansstevne på Gjennestad 23.-25. juni. Mer om programmet kommer etter hvert. For de som trenger overnatting, er valgene mange: i telt, campingvogn, bobil eller internatrom på Gjennestad. Eller sjekke inn hos venner.

– Følg med på DELKs nettsider, sier Stine. Programmet blir lagt ut der så snart det er klart. Men det er ingen grunn til ikke å sette av dagene allerede nå!

RE
Bildene er fra GF 2015 & St. Hansstevnet 2016. Foto: TFR

Artikkelen er publisert 1. desember 2016