Spilleregler Ligretto

Slik spilles Ligretto under Idrettsweekend.

Hurtighet, reaksjons- og kombineringsevne er viktige egenskaper når man spiller Ligretto. Ligretto er kjent som et stressende spill, og blir betegnet som avhengighetsdannende av entusiaster.

Ligretto er et kortspill hvor to til tolv spillere kan delta. Poenget med spillet er å bli kvitt kortene sine med så fort som mulig. Alle spillere skal prøve å bli kvitt kortene samtidig, og kortene skal legges i bunker på ti på bordet, sortert etter farger.

Spilleregler

Ligretto-turnering

Hver spiller får utdelt et skjema der navn og egen poengsum noteres for hver runde som spilles. Skjemaene leveres inn senest lørdag kl 18.00. De tre som har flest poeng i gjennomsnitt per spilt runde, spiller et avgjørende finalespill med tre runder under ungdomsmøtet lørdag kveld. Den med samlet høyest poengsum i disse tre rundene, vinner Ligretto-turneringen. 

NB: 

  1. For å komme til finalespillet, er det ikke nødvendigvis om å gjøre å spille flest runder. 
  2. Husk at alle spilte runder må noteres i skjemaet!

Regler og poengberegning

3 spillere:     Legg ut 4 kort på bordet med tallsiden opp. Legg en bunke med 10 spillekort (kalt 10-erbunke) ved siden av. Det øverste av disse skal være vendt med tallsiden opp, de andre med tallsiden ned. Resten av kortene er en «restebunke» som ligger med tallsiden ned. Når kortene skal brukes, vendes tre og tre om gangen. 

Den første spilleren som har brukt om 10-erbunken, vinner runden ved å si «Ligretto». 

Deretter må deltakerne telle opp poengsum for runden på følgende måte:

  • Hvert kort i 10-erbunken som ikke er spilt, teller 2 minuspoeng. 
  • Hvert kort som er spilt fra både 10-erbunken og restebunken teller 1 plusspoeng hver. 
  • Alle 10-erkort som er spilt, teller 2 plusspoeng. 
  • Minus- og plusspoeng summeres og skrives i skjemaet. 

Hvis det er 4 spillere eller mer, legges det ut kun 3 kort på bordet ved siden av 10-erbunken. 

Hvis det er bare 2 spillere, legges det ut 5 kort på bordet ved siden av 10-erbunken.