Nytt om kirkebygget på Skauen – Status fra Telemark menighet

Arbeidet med DELKs kirke- og skolebygg i Skien fortsetter for fullt. Fremdriften er god og i henhold til plan. 

De fleste rom i bygget er nå delt inn og det er montert gips på veggene. Det jobbes nå med opphenget for spilehimlingen i kirkerommet. Malerne er i full gang med armering, sparkling og sliping av vegger. De er også i gang med maling av underetasjen og trapperommene.  

Hele artikkelen kan du lese på nettsidene til Telemark menighet.

Artikkelen er publisert 24. mars 2021.