Velkommen til Sankthansstevnet!

Vi kan ikke møtes fysisk på Gjennestad, men via nett kan vi likevel møtes til deler av programmet ved stevnet.

Følgende møtepunkt planlegges:

• Fredag 19. juni fra kl. 18.00.
Innledende hilsen fra leder av programkomiteen, Håkon Valen-Sendstad, og hilsen med innslag fra DELKs skoler ved skolekonsulent Tore Slettvik.

• Lørdag 20. juni fra kl. 16.00.
Møte for ungdom ved Peter Johansen og sang av ungdom på Granly ledet av May Grytnes.

• Søndag 21. juni kl. 11.00.
Gudstjeneste ved Bertil Andersson. Søndagsskoleinnslag.

• Søndag 21. juni kl. 15.30.
Misjonsmøte ved Andreas Johansson. Innslag fra våre utsendinger.

Velkommen til digitalt stevne. Vi møtes på delk.no/tv

Artikkelen er publisert 9. juni 2020.
Teksten vil bli oppdatert ved evt. endringer.