Sankthansstevne 2020 på nett!

Som en konsekvens av myndighetenes råd og den situasjonen vi nå har kommet i pga. covid-19, har hovedstyret vedtatt å avlyse alle fysiske møter ved Sankthansstevnet 2020.

Vi ønsker likevel  å legge til rette for at noen deler av programmet kan bli gjennomført med digitale sendinger. Endelig program for dette vil sendes ut senere, så hold fortsatt av helgen 19. – 21. juni. Det jobbes med et forenklet program, som vil inneholde gudstjeneste på søndagen og kanskje også misjonsmøte. Vi er også i dialog med Garness om en mulig konsert på nett. I tillegg ser vi på muligheten for en digital møteplass for barn og unge.

Følg med her på www.delk.no/stevnet2020. Kanskje flere enn noen gang kan møtes på Sankthansstevnet når det nå gjennomføres digitalt.

Barneleirene på Bondal fjellstue er dessverre avlyst i sommer. Vi kommer tilbake til mer informasjon om ungdomsstevnet på Kvitsund og andre arrangementer/leirer senere.

Artikkelen er publisert 25. mars 2020. Oppdatert 28. april 2020.
Teksten vil bli oppdatert ved evt. endringer.