Storkomite med DELKs misjonskomite 11.-12. sept

For å koordinere og holde sammen misjonsengasjementet i DELK utnevner Hovedstyret en misjonskomite (MK). En gang i året inviterer MK til en storkomite, dvs misjonskontaktene og representanter fra eldsterådene i inviteres til et møte fredag kveld og lørdag formiddag, og de aller fleste menighetene klarte å sende en eller flere representanter, noen med fysisk oppmøte på Bjerkely menighetssenter og noen med oppmøte på Teams.

Ole-Magnus Olafsrud Foto: Egil Helland

Besøk av Ole-Magnus Olafsrud

Fredag kveld begynte med et foredrag av Ole-Magnus Olafsrud med temaet: «Å være en sosialt inkluderende menighet: Ta imot nye i menigheten – inkludert innvandrere.» Ole-Magnus begynte med å si at han var imponert over hvordan DELK tar troen på alvor. Og så kom han med noen varmhjertede utfordringer: Hvordan er det for den som ikke kan alle de sosiale kodene fra før å finne seg til rette i en menighet?

Han refererte til hva Harald Eia fant ut da han stilte spørsmålet om hva som er typisk norsk og svaret var Uavhengighet. «Jeg vil klare meg selv.» «Jeg satser heller på NAV enn på venner.» 

Men ensomhet er helsefarlig. Stort sett trenger vi mennesker et fellesskap – selv de som har ambisjonen om å klare seg selv.

Ole-Magnus spurte videre: Hva er det som gjør at folk kommer tilbake til en menighet for andre gang? Det handler ofte om hvordan de som satt ved siden av dem tok imot dem. En veldig stor andel av de som finner veien til troen på Jesus og inn i en menighet gjør det i rekkefølgen Belong – Believe – Behave, dvs først opplever de en tilhørighet ved å bli godt tatt imot, så kommer troen på Jesus ved forkynnelsen og til slutt en ny måte å oppføre seg som en frukt av troen.

Rekkefølgen Belong – Believe – Behave gjelder ikke for alle. Paulus, han som ble apostel, såg lyset fra himmelen helt plutselig og kom til tro. Først etterpå kom han inn i fellesskapet. Flere i menigheten i Jerusalem var endatil redde for Paulus. De turte ikke å stole på at Paulus hadde «var en ordentlig disippel av Jesus». Men Barnabas ble en brobygger og tok Paulus inn i fellesskapet.

Ole-Magnus delte fra eget liv, hvordan han selv ble en kristen. Det var en venn som han visste brydde seg om ham, fordi vennen hadde brukt tid sammen med ham. Derfor sa Ole-Magnus ja, da han ble spurt om å lese Johannesevangeliet sammen med vennen.

Delerunde og basarappen spillbasar.no

Etterpå var det delerunde der hver menighet delte hva som skjer av misjonsarbeid lokalt. Mange erfaringer fra mye relasjonsbygging ble delt: alt fra matutdeling til rusmisbrukere mens landet var nedstengt pga koronaen, via leksehjelp for innvandrerbarn og øvelseskjøring med nye migranter helt til relasjonsbygging og dåp av noen med helt sekulær bakgrunn. 

Sist på fredagskvelden tok vi for oss hva vi gjør med julemessene som ikke kan fungere som de pleier sammen med koronavirus og énmetersregel. Kan vi bruke basarappen www.spillbasar.no sammen med en nettsending? Tør vi å snu oss om og satse på julemesser på en ny måte? Kanskje det blir nødvendig å spørre noen ungdommer om hjelp til å gjennomføre julemessene for å få til nettsending og nye måter å gjøre det på? Men er det en ulempe da?

Nye utsendinger

Lørdag morgen startet med at DELKs nye utsendinger Torunn og Aril Minnesjord delte om sin forestående utreise til Etiopia, skjønt ny og ny: Torunn har vært DELKs utsending før. Etiopia har verdens største lutherske kirke, Mekane Yesus-kirka, med 10 millioner medlemmer, og den vokser ganske raskt. Men mye av fokuset for Torunn som skal være Stedlig representant for NLM i Addis Abeba handler om å følge opp misjonærer som gjør en innsats i de delene av Etiopia der evangeliet fortsatt er nesten ukjent. Hvordan skulle de kunne tro på Jesus om de ikke vet hvem han er?

Mange misjonsprosjekter i DELK

Så var det tid for den tradisjonelle gjennomgangen av alle DELKs misjonsprosjekter. Det var knyttet en viss spenning til om vi skulle klare å holde tidsskjemaet, for det er mange misjonsprosjekter, hele 19 stk. De fleste av disse prosjektene skjer gjennom de ulike misjonsorganisasjonene, og de spenner fra evangelisering der Jesus er helt ukjent, via diakonal omsorg, bibeloversettelse, bibelskoler, støtte til forfulgte kristne, arbeid blant migranter i Norge, menighetsplanting og helt til teltmakerarbeid. Det er virkelig mange ting vi er med på å støtte og be for!

Og ja, tidsskjemaet for presentasjonen av prosjektene ble nesten holdt – bare seks minutt på overtid.

Leder av MK Eirik Thorvaldsen (t.v.) og misjonssekretær Andreas Johansson Foto BoJo Hermansen

Stor økning så langt i 2020

Så var det tid til å se på regnskapstallene og det imponerende er at perioden januar – august 2020 viste en inntektsøkning med over 52% sammenlignet med jan- aug 2019. Det er veldig bra! Og likevel vet vi lite om hvordan vi kommer i mål i 2020, med tanke på at den største delen av misjonsgavene kommer inn i november/desember hvert år. Hvis utsendingene våre – og de blir flere nå – skal få lønn regelmessig hver måned slik vi har forpliktet oss på, så er MK avhengig av at alle DELK-menighetene slutter opp om å prioritere innsats både på julemesser og ellers i året for å kunne dekke opp forpliktelsene vi som DELK-fellesskap har forpliktet oss på. 

Publisert 22. sept 2020. Skrevet av Andreas Johansson.