Støtt konvertittenes sak via Bergen menighet

Bergen menighet har et godt organisert arbeid for innvandrere. Gjennom tidligere henvendelser og fra Rådsmøtet har flere av oss lagt merke til deres omsorg for konvertitter. Jan Bygstad fronter konvertitters sak vs UDI i media på en god måte.

Flere ganger har de hjulpet konvertitter i rettssaker mot UDI. Slikt koster penger.  For fremtidige saker ønsker de å ha et givernettverk å støtte seg til som kan hjelpe til med penger når det trengs.  Det gis god orientering i vedlegget.

Inge Andersland i Bergen er tilgjengelig for de som har spørsmål om denne saken. Send e-post til Inge.

 

Invitasjon til givernettverk for konvertitter

Kjære søsken i DELK!

De siste årene har menigheten i Bergen fått mange nye medlemmer med innvandrerbakgrunn. Flere av dem er asylsøkere, og det viser seg igjen og igjen at det norske systemet ikke gir dem beskyttelsen de trenger. Det fører ofte til to ting, enten advokat-regninger i Norge eller behov for støtte for å komme seg videre i livet et annet sted enn i Norge.

Vi har brukt en god del av menighetens midler på dette, men ser nå at vi ikke kan fortsette på samme måte. I det siste har vi dekket flere av behovene med private innsamlinger. Da samler vi inn midler direkte til konkrete behov og dekker de når midlene er kommet inn. Samtidig merker vi at det lokale nettverket er presset, og ønsker derfor å invitere DELKere fra resten av landet til å bli med på disse dugnadene.

I praksis er dette en invitasjon til å melde seg til å stå på en epost-liste. Når konkrete behov melder seg vil vi sende ut en henvendelse til alle på listen og be om støtte, og hver enkelt står selvsagt fri til å gi det beløpet de selv vil.

Det er migrasjonskomiteen i Bergen menighet som forvalter denne listen, og som tar beslutninger om når det skal sendes ut henvendelser. Medlemmene av denne komiteen velges av Bergen menighets årsmøte.

Det er viktig å understreke at dette vil være et privat nettverk av givere, som ikke vil være en del av menighetenes økonomi. Det innebærer at det ikke alltid er mulig å gi kvitteringer og kontroll på samme måte som vi er vant til. Dette er en liste for ekstraordinære saker, som vi dessverre ser det er behov for.

De mest aktuelle eksemplene handler om en bror som nå er i et annet land enn Norge. Han arbeider for å få oppholdstillatelse i dette landet, men trenger advokathjelp. Mange får støtte fra familie til slike behov, men han har bare oss. Vil dere være med på å hjelpe ham?

Dersom du kan tenke deg å stå på denne epostlisten er det fint om du sender en epost til følgende adresse: inge.andersland@gmail.com

 Søskenhilsen fra migrasjonskomiteen i Bergen menighet!
John Victor Selle (leder), Carl Christian Hauge, Kjersti Stenhjem Lie, Issa Hammer, Vidar Klepsvik og Inge Andersland

 

Artikkelen er publisert 15. desember 2016