Syndsbekjennelse

Kall til omvendelse formidlet fra Mongolia.

Tekst: Gunn Andersson

Purevdorj Jamsran (f 1970) var en av de første kristne i Mongolia etter at kommunismen falt i 1990. I et land der mennesker var sulteforet på religion, fikk også kristne teltmakere komme inn med sitt budskap. Musikkstudenten Purevdorj ble spurt om å akkompagnere allsangen i den første menigheten, og gjennom det han hørte der ble han grepet av Jesus Kristus.

Purevdorj Jamsran ble snart en ressurs blant de unge kristne. Han og kona Amartungalag har gledet mange i Mongolia med sine egne lovsanger. Etter hvert fikk Purevdorj teologisk utdannelse i Singapore, og i 2003 ble han innsatt som pastor i en liten luthersk menighet. Nå er han president i MELCH, Mongolian Evangelical Lutheran Church. Men fortsatt skriver han sanger.

Da korona-viruset ble oppdaget i Kina, var Mongolia raske med å stenge grenser og å innføre strenge tiltak. Menighetene har ikke kunnet møtes siden januar, men de er trofaste med nettgudstjenester og møter. I slutten av mars skrev pastor Purevdorj en ny sang preget av denne situasjonen. Den er et kall til oss alle midt i alt som skjer rundt oss. Både vi og hele vårt folk trenger å vende oss til Gud og be om nåde, sammen med de kristne i Mongolia.


Syndsbekjennelse

Tekst og melodi: Purevdorj Jamsran, 2020
Oversettelse: Gunn Andersson

Miskunn deg, Herre, over mitt arme hjerte.
Du – en nådefull festning – som jeg setter lit til; 
Hvorfor fortsatt klamre meg til rikdom på fallen jord?
Miskunn deg, Herre Kristus, over mitt arme hjerte.

Tilgi meg, Herre, tilgi mitt arme hjerte.
Du – mitt stødige fjell – som rekker meg din frelse;
Hvorfor fortsatt søke lykke i falmet æreglans?
Tilgi, Herre Kristus, tilgi mitt arme hjerte.

Se i nåde til mitt arme hjerte.
Du som overvant synden – viste meg din allmakt.
Hvorfor fortsatt frykte og la angsten få gripe tak?
Se i nåde, Herre Kristus, til mitt arme hjerte.

Se video og hør sangen.


Refleksjon rundt sangen av pastor Purevdorj Jamsran:

Vers 1:
I takknemlighet for Guds nåde og hans miskunnhet kan vi arbeide og tjene til livets opphold. Men alle våre eiendeler og vår rikdom må ikke overta herredømmet i livet vårt og få oss til å ignorere Gud. Bare Gud skal ha herredømmet! Det er til behag for Ham når vi prioriterer rett og søker Gud først.

Vers 2:
Vi som har tatt imot Guds frelse, har gått over fra døden til livet. Likevel fanges vi inn av det korrupte samfunnet rundt oss og klamrer oss fast til verden. Vi kjemper oss fram og søker å få mer gjennom forfremmelse, bedre bolig og større privilegier. Men hva er vel mer verd enn livet vi har fått fra Gud? Den som trofast holder seg til Gud, vil oppleve at Han er den sanne klippen i livet.

Vers 3:
Gud kjenner til alt. Han vet hva som er til det beste for oss. I stedet for å bekymre oss og leve i frykt for sykdom, lidelse og død, skulle vi derfor vende oss til Gud og bekjenne vår synd. La oss også be om omvendelse og frelse for vårt folk i denne tiden av nød og sykdom. 


Artikkelen er publisert 15. juni 2020.