Takk for 25 års trofast tjeneste i DELK

Venke Sigrid Gjelstad, økonomileder i DELK, og Morten Askjer, prest i Bjerkely menighet, har begge blitt takket for 25 års tjeneste som ansatt i DELK.

Venke fikk overrakt blomster og gave på stabens sommeravslutning 24. juni, mens Morten ble overrasket på gudstjenesten han hadde i Bjerkely kirke, søndag 23. august.

Venke Sigrid Gjelstad har arbeidet med fem tilsynsmenn og sitter med en stor mengde kunnskap som hun heldigvis deler med andre på hovedkontoret. Hun har arbeidet på alle de steder hvor DELK har hatt hovedkontor. Før hennes tid var hovedkontoret der hvor tilsynsmannen holdt til.

Venke har vært med å bygge opp DELK-kontoret og har en stor del av æren for den solide og strukturerte arbeidsplassen som dette har blitt. Venke styrer økonomi, lønn og regnskap med trygg hånd og har også i flere år hatt jobben som hovedstyresekretær. Vi takker Venke for 25 år i trofast tjeneste i DELK.

Morten Askjer ble kalt til å være forkynner da han var 22 år gammel. Han ble valgt som eldstebror i Undrumsdal menighet i 1989 og som eldstebror i Ramnes i 1994. Morten ble valgt til prest og innsatt i Klopp kirke 5. mars 1995. I 1999 ble Morten kalt til prest i Telemark og virket der frem til 2014, før han kom tilbake til tjeneste i Nordre Vestfold, i det som i dag heter Bjerkely menighet.

Morten er den av våre fast ansatte prester som har vært lengst ansatt i DELK. Morten er en god forkynner, alltid lyttende, kontaktskapende og inkluderende. Vi takker Morten og kona Edel for 25 år i trofast tjeneste i DELK.

Det er viktig å påpeke at dette ikke er en avslutningsmarkering. Vi ønsker Morten og Venke mange gode år til i tjeneste i DELK. Vi er glade for at vi fortsatt vil nyte godt av den kompetanse og erfaring som disse har.

Klikk på miniatyrbildene ovenfor for å se bildetekst.

Artikkelen er publisert 19. september 2020.