Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

julemesse2022-aspect-ratio-16-9
julemesse2022-aspect-ratio-9-16

Julemesse på Skauen 19.11.2022

Årets julemesse arrangeres 19.11 på Skauen skole.

Program:
Kl. 10.30-11.30: Kafé og loddsalg
Kl. 11.30-12.00: Åpning med appell ved Laila Helene Ween, barnekoret synger. Trekning etter
loddsalget
Kl. 12.00-13.30: Kafé, salg av diverse varer, julekaker m.m.
Barnebutikk og ”tivoligang” for barna
Kl. 13.30-15.00: Auksjon og "Kino" for små og litt større barn under auksjon
Kl. 15.00: Avslutning

Alle inntekter går i sin helhet til DELKs misjonsprosjekter.
For å få inn penger til misjonen trenger vi noe å selge. Derfor setter vi stor pris på om du vil gi gaver
til julemessa i form av varer til auksjonsbord, kakebord, diversebord, loddbord eller barnebord. Gaver
kan leveres på Skauen skole fredag 18. november kl 17.30-19.30. Har du ikke mulighet til å komme
innom skolen denne kvelden ta kontakt med en i komiteen.
Følg med på Facebook gruppe: «Julemesse på Skauen Kristelige skole» for mer informasjon.
Et varmt velkommen til alle!