Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Idrettsweekend november 2022 ungdomsmøte2
Idrettsweekend-november-2022-ungdomsmote-aspect-ratio-9-16

Vil du bli ungdomsleder og/eller menighetssekretær i DELK Telemark?

Det er nå to ledige deltidsstillinger i DELK Telemark, som potensielt kan kombineres til én full stilling!

Stillingsannonse ungdomsleder og menighetssekretær i DELK Telemark

For å styrke og videreutvikle satsing på kommende generasjoner, har menigheten besluttet å ansette

Ungdomsleder

i inntil 50 % stilling. Vi er på jakt etter deg som ivrer for at det skal være et engasjerende og aktivt ungdomsarbeid i menigheten, der veiledning og forkynnelse av Guds ord oppmuntrer og utruster våre unge, og skaper tilhørighet til menighet og fellesskap.

Vi ser etter deg som:

 • Har et hjerte for å formidle Jesus til de unge
 • Er glad i å jobbe med ungdom og unge voksne
 • Inspirerer, oppmuntrer, tar initiativ og delegerer
 • Har gode administrative og relasjonsbyggende evner
 • Arbeider strukturert og er selvstendig
 • Behersker digitale verktøy godt
 • Er god med sosiale medier og digital kommunikasjon
 • Har relevant utdanning og/eller erfaring.

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Være en samtalepartner og medvandrer for ungdommen
 • Være et forbilde for de unge, og vitne om Jesus som Frelser og Herre
 • Bruke sosiale medier for å møte ungdom der de er – være synlig og reklamere for arbeidet
 • Motivere og utfordre ungdom til å engasjere seg i barne- og ungdomsarbeid
 • Bidra til å utvikle en robust og bevisst kristen ungdomsgjeng i menigheten
 • Planlegge og forberede aktiviteter
 • Bidra inn i konfirmantarbeidet i menigheten
 • Holde kontakt med frivillige ledere, og avlaste disse for administrative oppgaver
 • Samarbeide med skolen, DELK Ung, andre DELK-menigheter og andre kristne arbeidslag (menigheter) i Grenland.

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Stillingen er fleksibel, og i samarbeid med Utvalg for barn og unge i menigheten vil det bli utarbeidet en stillingsbeskrivelse hvor arbeidsoppgaver og rolle er nærmere definert.

——————————————————————————————————————

Vår dyktige menighetssekretær i mange år slutter i stillingen, og vi søker derfor

Menighetssekretær

i 50 % stilling. Vi er på jakt etter deg som kan bidra til smidig administrasjon og gjennomføring av store og små aktiviteter i menighet og fellesskap.

Vi ser etter deg som:

 • Liker å samarbeide med andre
 • Har gode administrative og relasjonsbyggende evner
 • Arbeider strukturert og er ansvarsfull og selvstendig
 • Er fleksibel og liker nye utfordringer
 • Inspirerer, oppmuntrer og tar initiativ
 • Behersker digitale verktøy godt
 • Er god med sosiale medier og digital kommunikasjon
 • Har relevant utdanning og/eller erfaring.

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Sekretærarbeid og praktiske oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av aktiviteter og gudstjenester i menigheten, herunder:
  • Utarbeidelse og planlegging av møteoversikt og møtefolder
  • Vedlikehold og oppdatering av menighetens nettsider
  • Reklamere for menighetens aktiviteter i sosiale medier og egnede fora
  • Oppdatere kirkebøker
  • Være kontaktpunkt for forespørsler om utleie, instrukser, aktiviteter mm.
 • Holde kontakt med frivillige ledere, og avlaste disse for administrative oppgaver
 • Samarbeide med skolen, barnehagen, andre DELK-menigheter og andre kristne arbeidslag (menigheter) i Grenland.

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Det foreligger stillingsbeskrivelse hvor arbeidsoppgaver er nærmere definert.

——————————————————————————————————————

Felles for begge stillinger

Ungdomsleder og menighetssekretær vil være ansatt i DELK Telemark, og ha et arbeids- og kontorfellesskap i Skauen kirke, Skauenvegen 17 B, 3746 Skien. Vi er åpne for at begge stillingene kan dekkes opp av samme person.

Begge stillinger er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. De som innehar stillingene innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og ressursdokumenter i kirkesamfunnet, se https://www.delk.no/ressursbank/.

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er ønskelig at ansatte er bosatt i Grenland. Søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger kontakt menighetens prest Fred Arve Fahre, tlf 41 47 42 18.

Søknad med CV og noe om din motivasjon for å søke stillingen(e) sendes innen mandag 30. oktober 2023 til Fred.Arve.Fahre@delk.no.