Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

 

Program:

 

Kl. 10:30-11:00:  Kafé og loddsalg

Kl. 11:00:               Åpning; Appell v/ Vibeche S. Howden
Barnekoret synger

Kl. 11:30-13:30:  Kafé, salg av varer, kaker, julekaker m.m, barnebutikk
og «tivoligang» for barna

Kl. 13:30-14:00:  Trekning av lotteri

Kl. 14:00:              Avslutning, sanginnslag

v/ Leiv Magnus Aambø