Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibel-ill.2-scaled-aspect-ratio-16-9
Onsdagskveld-pa-skauen-host-2022-aspect-ratio-9-16

Onsdagskveld på Skauen

Hva skjer på onsdager?

Hver onsdag samles vi i kirken. Opplegget har et stort spenn, og vi håper vi vil ha noe som du har lyst til å få med deg. Kom gjerne med innspill til temaer til presten vår, Fred Arve Fahre, eller eldsterådet. Det er en egen arbeidsgruppe som setter opp programmet. Mange av arrangementene strømmes på facebookgruppen til DELK Telemark.

Vær obs på at det kan komme endringer!