The Bible Project – Vakker bibelformidling

The Bible Project (heretter TBP) er et prosjekt som gir inspirasjon til bibellesingen. Ved hjelp av korte, animerte undervisningsvideoer på YouTube når det ut til millioner av mennesker verden over.

Noen av oss kjenner til at tidligere DELK-prest Hans Johan Sagrusten er med som språklig konsulent, men hva er din rolle i prosjektet?

– TPB blir oversatt til en rekke språk. Jeg var initiativtaker for å få i gang den norske oversettelsen. I januar 2020 hadde vi møte om dette i NORME-Ung, og jeg fikk ansvaret for å drive prosessen videre. Bibelselskapet stiller med språkkonsulenter, og et eget produksjonsselskap samarbeider med TBP i USA om animasjon og produksjon. Rett før jul ble de første norske videoene lansert. Det er veldig spennende!

Karl-Johan Kjøde er konsis, velformulert og engasjert når han forteller. De samme beskrivelsene kan også brukes for å beskrive videoene han forteller om!

I videoene kombinerer skaperne sine kunsteriske og visuelle fortelleregenskaper med sitt engasjement for Guds ord og sin teologiske innsikt. To verdener møtes. Vakker fortellerkunst og grunnleggende, god bibelkunnskap.

Inspirerer til bibellesning

Grunnleggerne Tim Mackie og Jon Collins fra Portland hadde et sterk ønske om å gjøre Bibelens Store Fortelling kjent for alle folk. Nå har det har vokst til å bli et formidabelt misjonsverktøy. Nettopp fordi det på enkelt og svært vakkert vis oppsummerer den store fortellingen i hver eneste video.

Det er finansiert gjennom såkalt crowd-funding (givertjeneste. red. anm). Siden det ikke er meningen å tjene penger, men bare samle inn nok til å drive prosjektet, distribueres alt gratis til alle som vil bruke det.

Undertegnede har fulgt med på prosjektet i mange år. Det er både visuelt vakkert og veldig lærerikt. Jeg er ikke overrasket over hvor stor utbredelse prosjektet har fått. Verden er i stadig forandring. Teknologi, informasjonsflyt og digitale vaner endrer seg enormt raskt. I en verden der mange ikke leser så mye lenger, er det en glede at disse korte videoene faktisk har fått en stor mengde mennesker i verden til å lese og studere Bibelen! Det er vanskelig å finne nøyaktig statistikk, men det er gode grunner til å tro at mange hundretusen mennesker leser Bibelen på regelmessig basis etter å ha oppdaget filmene. Så hvordan ser en typisk video ut?

Karl-Johan fortsetter:

– Vel, de tar sikte på å beskrive en bibelsk bok, tematikk eller ord på en god og lettfattelig måte. Hva ligger for eksempel i ordet Shalom? Eller hva handler Jobs bok om? Ved å søke på The Bible Project og «Shalom» eller «Job» kan man få en veldig god forklaring.

Kombinasjonen av bilder og ord forsterker budskapet.  Tilsammen gir de et over-blikk over temaet eller boken sammen med spennende detaljer. Så er det fascinerende at i nesten alle videoene, enten det er poetiske tekster i GT eller noe annet, så knyttes det alltid til evangeliet om korset. Det blir veldig tydelig at Jesus Kristus er sentrum i hele Bibelen. Videoene bidrar til å skape kontekst rundt lesingen.  Dette reduserer risikoen for en «bibelvers til bibelvers-teologi» som i verste fall kan være ganske skadelig.

Fokus på korset

– Når jeg har sett på TBP, eller hørt på podcast fra dem, har jeg lagt merke til en setning; «We believe that every book in the Bible is a unified story that leads to Christ.» Dette er et sunt og godt slagord som peker på at det er Jesus alene som er det sentrale i vår tro. Det kan være godt å ha med seg når det er såpass mange ulike kirkesamfunn som bruker disse ressursene.

Jeg spør Karl-Johan om hva han tenker om utfordringer rundt økumenikk og ulike teologiske retninger. Representerer TBP en bestemt teologi?

– Du kan ikke unngå å si noe om teologi uten at folk vil være uenige, men jeg opplever at den ivaretar i all hovedsak en evangelisk kristendom med fokus på korset og alle menneskers behov for frelse gjennom troen på Jesus Kristus.

– Videre forsøker de å ikke ta stilling til typisk kirkesplittende spørsmål som sakramentlære for eksempel. Det er ekstremt viktig for å bevare økumenikken i prosjektet at de vokter sine ord når det kommer til forvaltningen av dåp og nattverd.

– Jeg opplever at de har klart å balansere fint på en knivsegg der det er overraskende mange som kan ta eierskap til prosjektet.
Og jeg opplever selv også kunne ta eierskap til det. Det formidles tydelig gjennom hele prosjektet at en har et høyt bibelsyn. Det betyr også at de tar kraftig avstand til en kulturkristendom.

«Avansert studiebibel»

– Noe av det jeg selv har lagt merke til, er at filmene presenterer historie og fortelling mer enn tolkning. Kan dette være med på å tilgjengeliggjøre Bibelens budskap til ikkekristne?

– Jeg mener det er veldig egnet til den personlige bibellesingen. Det er som en avansert studiebibel. Smågrupper og konfirmantarbeid er selvskrevet. Det er også veldig nyttig for bibelformidlere i menigheten og det kan godt brukes som et pedagogisk hjelpemiddel utad.

– For Laget sin del mener vi at videoene passer perfekt inn i den norske skolen. Det vil bli sett på som et innsideperspektiv av de fleste, men det er godt innenfor rammene for hva som kan vises i den offentlige skolen. Mange lurer på hvorfor vi feirer pinse, påske og jul og da vil både Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger, som nå er lansert på norsk, gi gode innblikk for folk flest om hva kristne egentlig tror på.

– Vi har laget et opplegg til KRLE-timene i skolen, og  mange lærere tok det i bruk i desember allerede. Selv om mange ikke vil bruke det, har vi fått flere titalls tilbakemeldinger fra lærere som har sagt at de har tatt det i bruk.

84 filmer planlagt på norsk

– Hva er din favorittvideo, og hvem vil du si er hovedmålgruppen for filmene? Passer de for den jevne DELKer, tror du?

– Pinsedagsunderet er nok min favoritt. Det er den første filmen om Apostlenes gjerninger som kom ut på norsk i januar. Linjene fra den gamle til den nye pakt er presentert utrolig fint. Jeg tror at filmene passer for alle som er nysgjerrig på Bibelen. Barna mine på 4 og 7 år elsker videoene. Og min mor på 64 slukte filmene da hun ble presentert for dem. De har definitivt en universell appell. Av godt over 100 videoer er 84 planlagt oversatt til norsk. Det er bare å følge med!

Tekst / Erling Rantrud  
Illustrasjon / The Bible Project


Fakta
DELK gir økonomisk støtte til oversettelsesarbeidet som et av våre misjonsprosjekter. En lang rekke menigheter, organisasjoner og privatpersoner har sammen med DELK bidratt til å realisere prosjektet.

For å finne The Bible Project på nett kan du gå på YouTube og søke «Bible project Norge» eller bruke bibel.no sin portal på: https://bibel.no/om-bibelen/bibleproject. Ta en titt, da vel!

Artikkelen er publisert på DELKs nettsider 18. mars 2021.