To andakter hentet fra årets julenummer av Underveis

I underveis nr. 4-2016 står det en juleandakt av Bertil Anderson som er prest i DELK i Telemark, og en som er skrevet av Øyvind Åsland som er generalsekretær i NLM. Her du kan du lese begge andaktene.

 

IMMANUEL – GUD MED OSS

Av Bertil Andersson

”Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss” (Matt 1,23).

Israels barn ble utvalgt til å være Guds spesielle eiendom. Gjennom utfrielsen fra Egypt åpenbarte Gud sin identitet og karakter som frelser. Han var HERREN. Gud opprettet også preste- og offertjenesten i Israel slik at han kunne tilgi deres synd og bo blant dem. Slik kunne Israel «…kjenne at jeg er HERREN deres Gud, som førte dem ut av Egypt for å bo midt iblant dem. Jeg er HERREN deres Gud» (2 Mos 29,46). Tenk det. Gud HERREN skulle bo midt iblant dem! For en nåde!

På denne bakgrunnen blir frafallet med gullkalven enda grellere. Foran gullkalven ropte Israels barn: «Dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra Egypt» (2 Mos 32,4). De tilba og dyrket noe de selv laget i stedet for Skaperen. De spottet Guds identitet. De spottet hans hellige og frelsende karakter!

Gud ble vred! Han ville fortsatt oppfylle landløftet til Abraham, men «jeg vil ikke dra opp med deg», sier Herren (2 Mos 33,4). En engel ville Gud sende foran dem for å oppfylle løftet, og deretter ville han overgi dem til seg selv.

I dag lever vi blant et folk som gjennom generasjoner har hørt Guds stemme. Mennesker har blitt utvalgt til å være Guds eiendom på jorden gjennom dåpen. Da Jesus ble menneske og tok bolig iblant oss, utførte han en fullkommen prestetjeneste ved å bære seg selv fram som syndoffer innfor Gud. Dermed kan Gud tilgi synd og bo i de troendes hjerte ved sin Ånd. Gud åpenbarer sin dypeste identitet gjennom frelsen i Jesus. Stor nåde!

Men så ser vi at vårt folk avviser Jesus som Frelser. De tilber og dyrker det skapte i stedet for Skaperen. Flertallet ønsker ikke kjennskap til Ham som ga sitt liv for å åpne felleskapets mulighet. Slik som Israels barn gjorde, vender de seg bort og følger sitt hjertes lyster. Derfor overgir Gud samfunnet vårt til urenhet, skammelige lidelser og sviktende dømmekraft. Slik som Israels barn var nær å bli overgitt, blir vårt samfunn overgitt til seg selv!

Da Israel skjønte at Herren ikke ville gå med, sørget de og omvendte seg i anger og bønn. Moses gikk i inderlig forbønn om miskunn. På vegne av folket ba Moses: «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra!» Et liv uten Gud og utenfor hans velsignelse ønsket de ikke. Og Herren hørte bønnen. Han svarte: «Mitt ansikt skal gå med» (2 Mos 33).

Vi skal feire Kristi fødselsfest! Høytiden minner oss om en realitet som det er verdt å feire hver dag: Gud er med oss. Han bor iblant oss. Skjønner vi hvor stort det er?

Skulle vi som er Guds folk i Norge la julehøytiden preges av forbønn for vårt folk, slik som Moses gjorde? Ja, la oss be om miskunnhet, om omvendelse, tilgivelse og opprettelse.  Da kan Gud i Jesus bli født på ny i mange hjerter og bo blant oss. Immanuel – Gud med oss!

 

EN GUD SOM BØYER SEG NED

Av Øyvind Åsland, NLM

For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. 2 Kor 8,9

En Gud som bøyer seg ned til menneskene og selv blir sant menneske – det er en ganske fremmed tanke for alle religioner og filosofier. Derfor tenker mange, med god grunn, at juleevangeliet er et godt argument for at det kristne budskapet er sant. «Det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte» (1 Kor 2,9) er Guds visdom og hans plan for å berge alle mennesker.

Mens de fleste religiøse forestillinger handler om hvordan menneskene skal oppføre seg for å oppnå frelse, forteller Bibelen at Gud selv gir oss det han krever. En Gud som velger å fornedre seg, lide og ta straffen som menneskene skulle tatt, er faktisk så unik at det i seg selv taler for at budskapet er sant. Ingen vil finne på å si at det er et fullgodt sannhetsbevis, men sammen med mange andre gode argumenter gir det oss et godt holdepunkt for sannhetsgehalten i julens budskap. Det kan være en viktig og god tanke å ta med seg inn i julen 2016.

Jesus ble fattig for at vi skulle bli rike. Slik beskriver Paulus det herlige byttet som evangeliet tilbyr oss. Dette ble juleverset for meg i årene vi bodde i Kenya. Kanskje disse ordene gjorde så sterkt inntrykk fordi alle naboene våre etter norsk standard var svært fattige? Jesus sa selv «Revene har huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» (Matt 8,20). Jesus ble virkelig fattig i ordets mest vanlige betydning. «Han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse.» (Fil 2,7). Han ble «prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd» (Hebr 4,15). Det at Jesus ble menneske og så helt og fullt identifiserer seg med oss, gjør at alle mennesker i alle livssituasjoner og til alle tider kan vite at de har en Gud som kan ha medlidenhet og forståelse for deres situasjon. Det gjaldt også mine naboer i landsbyen ved Det Indiske Hav. Historien om Jesus gjorde dypt inntrykk.

Menneskenes dypeste fattigdom er likevel en annen enn den åpenbare. Den åndelige fattigdommen er at vi ikke kjenner Gud, og ikke ved egen vilje eller forstand kan kjenne Ham. Vi er av naturen Guds fiender (Rom 3,10-12). Det er denne fattigdommen salmistene erkjente (Salme 72,12), det er den som preger Laodikea-menigheten i Johannes Åpenbaring 3, og det er denne fattigdommen Jesus refererer til i Bergprekenen. Det er denne fattigdommen Jesus kom til jorden for å berge oss ut av. Han opplevde ikke bare enkle og fattige kår. Han gikk til slutt inn i den dypeste nød og fattigdom da han «fornedret seg selv til døden – ja døden på korset.» (Fil 2,8). Der ble han forlatt av sin egen Far, og ropte ut sin nød. Det var nødvendig at Jesus gikk veien fra krybben til korset. Han fikk navnet Immanuel: Med oss er Gud. Han ble forlatt av Gud for at vi aldri skulle bli det – han ble fattig for at vi skulle bli rike. Han kjøpte oss til Gud.

Å, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom Jesus dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.

 

Publisert 19. desember 2016