To nye KRLE-bøker

Nå ved årsskiftet er to nye lærebøker i KRLE levert fra trykkeriet, og DELK er aktivt med i begge disse bokutgivelsene.

Troens vei. Katekismebok for 5.-7. trinn gis ut på DELK-forlaget. Den skal være en tilleggsbok til læreverket Troens vei – som består av tre bøker for mellomtrinnet. Dette verket er gitt ut av NLA høgskolen i samarbeid med flere skoler og kirkesamfunn, bl.a. DELK.

I denne nye boka finner vi katekismetekstene fra Martin Luthers lille katekisme (i samme oversettelse som katekismen vi ga ut i 2018), fortellinger, aktualiseringer og oppgaver.

I beskrivelsen av kirkelige handlinger er det brukt bilder fra DELK-kirker.

Som redaktør for boka har vi engasjert Berit Nøst Dale fra NLA i Bergen, som også var redaktør for de andre Troens vei-bøkene. Lærer Ingunn Aar Jacobsen på Bjerkely skole har de siste årene hatt en liten deltidsstilling for å jobbe med bøker til kristendomsfaget. Hun har gjort en stor jobb med denne boka. Det er trosformidlingskomiteen (som består av skoleprestene, rektorene, tilsynsmannen og skolekonsulenten) som har hatt ansvar for utviklingen av boka. Boka er først og fremst beregnet på DELKs skoler, men vil også bli markedsført overfor andre lutherske friskoler. Den vil også bli tilgjengelig digitalt og som lydfiler på damaris.no.

Jeg tror. KRLE for 1.-2. trinn er gitt ut av NLA høgskolen. En tilsvarende bok for 3.-4. trinn er beregnet ferdig til sommeren. I tillegg arbeides det med en fyldig digital lærerveiledning. Ingunn Aar Jacobsen er DELKs representant i arbeidsgruppa som arbeider sammen med redaktør Berit Nøst Dale om disse bøkene.

Vær gjerne med og be om at bøkene må bli nyttige redskaper og til velsignelse i kristendomsundervisningen på skolene våre.

Tore Slettvik
Tekst og foto

Artikkelen er publisert 12. januar 2021