Torunn Haukvik Minnesjord

Arbeid blant innvandrere i Norge

Torunn arbeider blant innvandrere i Norge, i samarbeid med Norsk Luthersk misjonssamband (NLM). Hun arbeider også med å få kursopplegget «Tro mellom venner» kjent og introdusert blant kristne i Norge. Et kurs som skal utruste kristne til hvordan vi gjennom holdninger, handlinger og ord kan legge vinn på å følge Mesterens eksempel i relasjon med muslimer.